Αρχείο ημέρας 14 Μαΐου 2023

Δράσεις μετάβασης: «Θα τα καταφέρω με τα μαθήματα στο Γυμνάσιο;»

Ένα πολύ μεγάλο μέρος του άγχους, με το οποίο έρχονται σε επαφή τα παιδιά, στη φάση της μετάβασής τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετίζεται με τα μαθήματα:

«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω με τα μαθήματα.», «Ακούμε ότι το Γυμνάσιο έχει πολύ διάβασμα!», «Έχει δύσκολα μαθήματα στο Γυμνάσιο;», είναι κάποια μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν τα παιδιά για το θέμα αυτό.

Με σκοπό λοιπόν να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτό το άγχος σχεδιάσαμε την παρούσα δράση, η οποία έρχεται ως συνέχεια της επίσκεψής τους στο Γυμνάσιο.

Την Παρασκευή, 5 του Μάη 2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης με θέμα «Την διευκόλυνση της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» μαθητές και μαθήτριες των ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων του σχολείου μας, συνοδευόμενοι/ες από την Διευθύντρια, Λαφάρα Α. και τους δύο υπεύθυνους δασκάλους των τάξεων, Τσάντζου Ε. και Μήτογλου Β. αντίστοιχα, είχαν επισκεφτεί το 3ο Γυμνάσιο, για να ζήσουν μία ολόκληρη σχολική μέρα ως γυμνασιόπαιδες!

Μεταξύ άλλων τα παιδιά είχαν παρακολουθήσει μαθηματικά με την κ. Μπουνόβα Σ, με θέμα την στατιστική επεξεργασία δεδομένων, την απόδοσή τους σε ποσοστά και τις γραφικές απεικονίσεις (ραβδογράμματα) μιας έρευνας. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, τα παιδιά του Δημοτικού συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήσεις, σε κλίμα ιδιαίτερα φιλικό και οικείο.

Στις ημέρες που ακολούθησαν λοιπόν, σχεδιάσαμε και μοιράσαμε στα παιδιά φύλλα εργασίας με περιεχόμενο από ύλη του Γυμνασίου.

Επιλέξαμε τα φύλλα εργασίας να είναι ψηφιοποιημένα και διαδραστικά γιατί τα διαδραστικά φύλλα εργασίας, προσφέρουν την δυνατότητα αυτοδιόρθωσης και επανάληψης. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να να μπει στο φύλλο εργασίας και να το λύσει όσες φορές επιθυμεί μέχρι να πετύχει την καλύτερη προσπάθεια. (Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ!)

Το πρώτο φύλλο εργασίας ήταν αυτό που είχε μοιράσει η Μαθηματικός στο μάθημα Στατιστικής Β΄ Γυμνασίου, που παρακολούθησαν στο Γυμνάσιο. Το έντυπο φύλλο εργασίας ψηφιοποιήθηκε, και το link του διαμοιράστηκε στα παιδιά.

Ο σύνδεσμος του φύλλου εργασίας: http://users.sch.gr/elekyr/?p=1948

Το δεύτερο φύλλο εργασίας αφορούσε σε θέματα Γεωμετρίας (είδη γωνιών), που διδάσκονται αυτή τη χρονική περίοδο στην Στ΄ τάξη. Το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας πάρθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου. Ήταν και αυτό ψηφιακό, διαδραστικό και με διαμοιρασμό επίσης συμπληρώθηκε από τα παιδιά.

Ο σύνδεσμος του φύλλου εργασίας: http://users.sch.gr/elekyr/?p=1766

Τα παιδιά αυτοδιορθώνοντας και αυτοβαθμολογώντας τα φύλλα εργασίας τους δήλωσαν στο σύνολό τους περίπου – ότι δεν αντιμετώπισαν καμία απολύτως δυσκολία να πετύχουν υψηλές βαθμολογίες και ότι αυτό τα χαροποίησε ιδιαίτερα.

ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1:


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: