Ευέλικτη ζώνη

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Σχολικό Έτος 2016-2017

Το σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος 2016-16 και με βάση το νέο πλαίσιο λειτουργίας του πρωινού και Ολοήμερου Προγράμματος, υλοποιεί τα ακόλουθα ανά τάξη Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που εντάσσονται στην κατηγορία των καινοτόμων δράσεων:

Οι τάξεις υλοποιούν κοινό πρόγραμμα σε συνεργασία:

Τάξη Α΄:

«Γίνε ο ήρωάς μου¨  1ο -2ο -3ο τρίμηνο

Τάξη Β΄:

«Γίνε ο ήρωάς μου¨  1ο -2ο -3ο τρίμηνο

Τάξη Γ΄:

«Γίνε ο ήρωάς μου¨  1ο -2ο -3ο τρίμηνο

Τάξη Δ΄:

«Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι», 1ο τετράμηνο

«Διατροφή και υγεία», 2ο τετράμηνο

…………………………………………………………………………………………………………

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ-2015-2016

Το σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 υλοποιεί 10 Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού, που εντάσσονται στην κατηγορία των καινοτόμων δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Τάξη Α΄:

«Παίζω?διασκεδάζω και μαθαίνω»-1ο -2ο τρίμηνο

« Με υγιεινή διατροφή έχω δύναμη πολύ»3ο -4ο τρίμηνο

Τάξη Β΄:

«Ζωγραφίζουμε και τραγουδάμε Έλληνες ποιητές»-όλο τον σχολικό έτος

Τάξη Γ΄:

« Μαθηματικά Παιχνίδια»- όλο τον σχολικό έτος

Τάξη Δ΄:

«Γνωρίζω την Ελλάδα μέσα από έργα τέχνης ( φωτογραφία, ζωγραφική, χαρακτική )» -1ο -2ο  τρίμηνο

«Ζωντανεύοντας τον Χατζιδάκι ( Μελοποιημένη ποίηση και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο)- 3ο τρίμηνο

Τάξη Ε΄:

«Μαθαίνω για την πατρίδα μου και τον πολιτισμό της» -1ο -2ο  τρίμηνο

«Τραγουδώντας Έλληνες ποιητές»

Στα Γαλλικά: «Μια μέρα με τον Jean de Lafontaine και τους μύθους του», όλη την σχολική χρονιά

Τάξη ΣΤ΄ :

«Φυσική άσκηση και υγεία»-όλη την σχολική χρονιά

……………………………………………………………………………………

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ-2014-2015

Το σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 υλοποιεί 15 Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού, που εντάσσονται στην κατηγορία των καινοτόμων δράσεων.

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-2013-2014
Α΄ ΤΑΞΗ
Υπεύθυνη εκπ/κός: Ψυρίδου Κατερίνα
1ο τρίμηνο-Θέμα : «Η αλφαβήτα των παιδιών»
Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Ζωγραφίζω τα γράμματα
2. Γράφω προτάσεις με τα γράμματα
3. Φιλοτεχνώ τα γράμματα
4. Υποδύομαι ρόλους με τα γράμματα
5. Γράφω ιστορίες με τα γράμματα
6. Φτιάχνω το δικό μου αλφαβητάρι
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά να μάθουν:
-την αλφαβήτα με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο χωρίς απομνημόνευση
-να συνεργάζονται με αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση
-να καλλιεγούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους
-να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, αυτενέργεια και κοινωνικές δεξιότητες
-να συνεργάζονται με τους γονείς τους
-ν? αναπτύξουν το γραπτό και προφορικό λόγο
-ν? αναπτύξουν την επικοινωνιακή και δημιουργική μάθηση
-να δημιουργούν ευχάριστο κλίμα στην τάξη
-να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα
2ο τρίμηνο-θέμα: «Η οικογένειά μου κι εγώ»
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Οι μαθητές να κατανοήσουν το ρόλο και την αξία της οικογένειας στη ζωή του παιδιού αλλά και γενικότερα του ανθρώπου.
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά:
-να μάθουν να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα και να παίρνουν πρωτοβουλίες
-να αντιληφθούν το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια
-να μάθουν να εκφράζουν συναισθήματα, απόψεις με επιχειρήματα
-να αναλαμβάνουν ρόλους μέσα από δραστηριότητες
-να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες
-να γίνουν επικοινωνιακά άτομα στην τάξη και στην οικογένεια
-να παρουσιάζουν στην τάξη πληροφορίες που τους έχουν ζητηθεί
-να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια
-να συνεργάζονται με την οικογένεια σε θέματα εκπ/κά
-να μάθουν να εκφράζουν ολοκληρωμένες σκέψεις στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.
3ο τρίμηνο-θέμα: «Μαθαίνω να ζω υγιεινά» σε συνεργασία με την Β΄ τάξη, όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω.
Β΄ ΤΑΞΗ
Υπεύθυνη εκπ/κός: Λιόλιου Ολυμπία
1ο τρίμηνο – Θέμα: «Εγώ και οι άλλοι»
A.ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1 . Εγώ και το σχολείο μου
2. Εγώ, ένας ξεχωριστός άνθρωπος
3. Ένας από τους πολλούς
4. Εγώ και τα συναισθήματά μου
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά:
-να μάθουν να συνεργάζονται
-να δουλεύουν ομαδικά
-να αναλαμβάνουν ρόλους
-να μάθουν να συζητάνε, να σκέφτονται ομαδικά, να ανταλλάσσουν σκέψεις και ιδέες, να επικοινωνούν
– να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν θετική αυτοεικόνα
-να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους
-να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους
– να οριοθετούν τη συμπεριφορά τους
-να συνεργάζονται με τους γονείς τους
-να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη
-να ασκηθούν σε αυθεντικές καταστάσεις υπεύθυνης συμπεριφοράς
-να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν
-να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα-παραμύθια
2ο τρίμηνο ? Θέμα: «Μαθαίνω να ζω υγιεινά»
Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Η προέλευση των τροφίμων και οι ομάδες τους
2. Μαθαίνω να σχεδιάζω τα γεύματά μου
3. Οι διατροφικές μου συνήθειες και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
4. Χρησιμοποιώ με ασφάλεια τα τρόφιμα
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Πέραν των στόχων που αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο θέμα, τα παιδιά:
-θα μάθουν την προέλευση των τροφίμων
-θα αντιληφθούν ότι το φαγητό συνοδεύει κοινωνικές εκδηλώσεις
-θα μάθει τις ομάδες των τροφίμων
-θα μάθει να επιλέγει σωστά την τροφή του και να κατανοήσει τα οφέλη που έχει στην υγεία του
-θα μάθουν να φτιάχνουν το διαιτολόγιό τους με τη βοήθεια των γονιών τους
-θα μάθουν να υποστηρίζουν τις επιλογές τους για το καλό φαγητό και στον περίγυρό τους
-θα μάθουν να τρώνε ασφαλή τρόφιμα
3ο τρίμηνο – Θέμα: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο δρόμο»
Σκοπός του προγράμματος είναι ν? αποκτήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, ως πεζοί αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί, μέσα από τη συνεργασία και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αφορούν στο να μάθουν τα παιδιά:
-τις έννοιες αριστερά και δεξιά
-τα σχήματα
-να αναγνωρίζουν τα βασικά σήματα της τροχαίας και τη χρησιμότητα της σήμανσης στους δρόμους
-να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο, είτε ως πεζοί είτε ως ποδηλάτες
-να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
-να συμπεριφέρονται με σεβασμό είτε ως πεζοί είτε ως επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο
Γ΄ ΤΑΞΗ
Υπεύθυνη εκπ/κός: Παρθενοπούλου Θεοδώρα
1ο τρίμηνο-Θέμα: «Διασκεδάζοντας με ένα βιβλίο»

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά ν? αγαπήσουν το διάβασμα, επιλέγοντας θεματολογία που τα ενδιαφέρει ώστε να το ευχαριστηθούν.

ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά:
-να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν παραμύθια
-να μάθουν να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εκδοτικό οίκο, την εικονογράφηση και άλλα στοιχεία του εξώφυλλου ενός παραμυθιού
-να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιοθήκης του σχολείου και του δανεισμού βιβλίων
-να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή παράδοση και τον τρόπο που αυτή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά
-να έρθουν σε επαφή με γραπτά κείμενα, με εκφραστικά μέσα και τρόπους έκφρασης σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
-να μάθουν να παρουσιάζουν ένα βιβλίο
-να κατανοήσουν τη σημασία της πλοκής στη συγγραφή ενός βιβλίου
-να γράψουν δικά τους παραμύθια σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο
-να ανακατέψουν ήρωες, πλοκές και να φτιάξουν νέα παραμύθια
-να αντιληφθούν και να αποδομήσουν στερεοτυπικούς χαρακτήρες και ρόλους
Προτεινόμενα βιβλία:
1. «Ο Τριγωνοψαρούλης»
2. Ο κήπος με τις 11 γάτες
3. Μίλα μη φοβάσαι
4. Ο καλόκαρδος λύκος
5. Και ό, τι άλλο επιλέξουν τα παιδιά ?
2ο τρίμηνο και 3ο τρίμηνο – Θέμα: « Διατροφή και υγεία » όπως αυτό έχει παρουσιαστεί στην Β΄ τάξη
Δ΄ ΤΑΞΗ
Υπεύθυνη εκπ/κός: Χριστίδου Όλγα
1ο τρίμηνο-Θέμα:« Μεγαλώνω και μαθαίνω να ζω αρμονικά με τους άλλους»
Α. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εγώ, ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
2. Εγώ, ένας απ? τους πολλούς.
3. Όλοι διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί, όλοι ωραίοι.
4. Συναισθήματα και αισθήματα.
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά:
-να σκέφτονται κριτικά
– να είναι αυτάρκη
-να βάζουν όρια στη συμπεριφορά τους
-να σέβονται τους κανόνες
-να συνεργάζονται
-να σέβονται το διαφορετικό
– να κάνουν επιλογές με ηθικά κριτήρια
– να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις
– να έχουν έναν υγιή τρόπο ζωής
2ο τρίμηνο-Θέμα: «Διατροφή και υγεία»
Α. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Μεσογειακή διατροφή
2. Διατροφή και θρησκεία
3. Παχυσαρκία
4. Διατροφικές συνήθειες άλλων λαών
5. Παραδοσιακές συνταγές, παροιμίες και αινίγματα
6. Διατροφή και παιδί
7. Διατροφή και στοματική υγιεινή
Β. ΣΤΟΧΟΙ 
Οι μαθητές να γίνουν ικανοί:
– να παρατηρούν και να προβληματίζονται
-να κάνουν υποθέσεις, να συνεργάζονται και να βγάζουν συμπεράσματα
-να ασκούνται σε διαδικασίες της ενεργητικής ακρόασης, της ομιλίας και της συζήτησης
-να κατανοήσουν το ρόλο της τροφής για τον οργανισμό του ανθρώπου
-να μπορούν να ξεχωρίζουν τις ωφέλιμες από τις βλαβερές τροφές
-να κατανοήσουν τις συνέπειες από τις κακές διατροφικές συνήθειες
-να γνωρίσουν από κοντά τους σωστούς τρόπους υγιεινής για την παρασκευή ενός προϊόντος
-να εξοικειωθούν με τη συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση και περιγραφή δεδομένων
-να καταγράψουν συνταγές
-να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις και αξίες για να προστατέψουν την υγεία τους
3ο τρίμηνο-Θέμα: « Οι διατροφικές συνήθειες στην αρχαία Ελλάδα»
Α. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.H διατροφή στην αρχαιότητα
2. Τρόποι παρασκευής των φαγητών
3. Μεσογειακή πυραμίδα τροφών
4. Συνήθειες διατροφής και σκεύη που χρησιμοποιούνταν
5. Συνταγές της αρχαίας ελληνικής κουζίνας-σύνδεση με το σήμερα
8. Συνοδευτικά ποτά του φαγητού:Το κρασί και η χρήση του
9. Συμπόσια
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/ριες να μάθουν:
-να συνεργάζονται και να υποδύονται ρόλους
-να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια σε θέματα διατροφής
-να μάθουν για τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα στην αρχαία Ελλάδα που σχετίζονται με το φαγητό
-την κοινωνική διάσταση της διατροφής και των εθίμων που τη συνοδεύουν
-να μαγειρέψουν με τρόπο βιωματικό και να μοιταστούν την εμπειρία τους με το σπίτι τους
-να διασκεδάζουν και να ευχαριστιούνται τόσο με τη διαδικασία παρασκευής όσο και με την προσφορά στους/στις συμμαθητές/ριες αυτών που έφτιαξαν
Ε΄ ΤΑΞΗ
Όλη τη σχολική χρονιά-θέμα: « Φυσική άσκηση και υγεία»
Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Αχλιώπας Εμμανουήλ και Οικονόμου Μαριάνθη-Γυμνάστρια
Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα παιδιά:
– να βελτιώσουν την αυτοαντίληψή τους και τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα
– να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους
– να εντοπίζουν τις αλλαγές στο σώμα τους μέσα από διαδικασίες ενεργητικής και βιωματικής μάθησης
– να βελτιώσουν το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότητας και ν? αγαπήσουν τη φυσική άσκηση
– να γίνουν ικανά να υιοθετούν την φυσική άσκηση στο καθημερινό τους πρόγραμμα
– να μάθουν για τις βλαβερές συνέπειες της αλόγιστης χρήσης του αλκοόλ
– να μάθουν για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος
– να μάθουν να χρησιμοποιούν με θετικό τρόπο το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
Β. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Ο εαυτός μου και οι άλλοι
2.Όλοι διαφορετικοί, όλοι μοναδικοί, όλοι ωραίοι
3. Γνωρίζω το σώμα μου
4. Επίδραση της φυσικής άσκησης στο σώμα μας
5. Παραδοσιακά παιχνίδια
6. Φτιάχνω το καθημερινό μου πρόγραμμα άσκησης και τα εμπόδια που συναντώ στην εφαρμογή του
7. Ασκούμαι με τους γονείς μου, με ασφάλεια
8. Το αλκοόλ και η επίδραση στην υγεία
9. Το κάπνισμα και η επίδρασή του στην άσκηση και την υγεία
10. Η χρήση του διαδικτύου και η επίδρασή του στην άσκηση και την υγεία
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Θέμα: «Η μέθοδος project»
Υπεύθυνη εκπ/κός: Τσάντζου Ελένη
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013- 2014 οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης θα μάθουν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να πραγματοποιούν και να παρουσιάζουν τα δικά τους σχέδια εργασίας (project)
Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
? Η μέθοδος project είναι μια καινούρια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα σε όλες τις βαθμίδες και τελευταία έχει ενταχθεί και ως ξεχωριστό μάθημα στην εκπαίδευση
? Η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει ένα project ανήκει στους ίδιους τους μαθητές, πράγμα που σημαίνει ότι οι ίδιοι/ες καθορίζουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν και γι’ αυτό συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες:
? να μάθουν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να πραγματοποιούν και να παρουσιάζουν τα δικά τους σχέδια εργασίας (project)
? να καλλιεργήσουν την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά τους
? να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα
? να βιώσουν τη χαρά της ανακαλυπτικής μάθησης
? να εξοικειωθούν με συνεργατικές ?ομαδικές δραστηριότητες
? να ασκηθούν στην κατανόηση, αποσαφήνιση και επίλυση προβλημάτων
? να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν με φορείς και πρόσωπα της ευρύτερης σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας
? να βελτιώσουν τη σχέση δασκάλου/ας ? μαθητή/τριας. (Ο/η δάσκαλος/α από αυθεντία γίνεται εμψυχωτής/τρια, διευκολύνει και καθοδηγεί τον προγραμματισμό των μαθητών/τριων.)

 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
1ο Παράδειγμα: «Αξίες ζωής ? Εθελοντισμός»
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:
? Ανθρώπινες αξίες, κοινωνικά αγαθά.
? Εθελοντισμός, δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης
? Κατηγορίες Εθελοντικών οργανώσεων
? Υγεία (γιατροί χωρίς σύνορα, εθελοντική αιμοδοσία, δωρεά
ανθρωπίνων οργάνων)
? Περιβάλλον
? Εκπαίδευση ?ανθρώπινα δικαιώματα (πρόσφυγες, μετανάστες)
? Προστασία ζώων κ.ά.
2ο Παράδειγμα: «Διατροφή»
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ:
? Προέλευση τροφών-Θρεπτική αξία-Επιπτώσεις στην υγεία
? Ποια ήταν η διατροφή του έλληνα σε άλλες εποχές
? Πολιτισμός και διατροφή (συνήθειες διατροφής άλλων λαών)
? Χημικά πρόσθετα τροφίμων
? Μεσογειακή διατροφή – βιολογικές καλλιέργειες
? Έφηβος εικόνα εαυτού και διατροφή (βουλιμία -ανορεξία)
? Διατροφικό πρόβλημα του πλανήτη (φτώχεια – μεταλλαγμένα
προϊόντα – οικονομία και διατροφή)
? Διαφήμιση και διατροφή (καταναλωτικά πρότυπα)
? Η διατροφή ως συμπεριφορά Κριτική Προσέγγιση

3ο τρίμηνο
Γενικό θέμα των project: «Ταξίδια στον κόσμο»
Η Ευέλικτη Ζώνη συνδέεται με το μάθημα της Γεωγραφίας και με τα ταξίδια στον κόσμο, που σχεδιάζουν οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τόπους, άλλους λαούς, μακρινά ήθη, έθιμα.
Πριν το ξεκίνημα του τρίτου μέρους της εργασίας τους τα παιδιά παρακολουθούν ένα «ταξίδι στη Γαλλία», έτσι όπως σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε από τους/τις μαθητές/τριες του 79ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης μέσα από αρχεία power point, video, αφίσες και έντυπο υλικό.
Στη φάση αυτή η τάξη θα συνεργαστεί με την Ε΄ τάξη του σχολείου, η οποία και θα αναλάβει ανάλογα «ταξίδια» στην Ελλάδα.
Η ετήσια ενασχόληση των παιδιών με τα projectς θα κλείσει με την παρουσίαση κάποιων από αυτά στους γονείς τους και στους μαθητές των άλλων τάξεων του σχολείου μας.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Προγραμματισμός Σχολικού έτους 2012-13 για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης-6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α΄, Γ΄, Δ΄ ΚΑΙ Η ΣΤ? ΣΤΟ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ «ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

-Παιχνίδια απ’  όλο τον κόσμο -Συναισθήματα και παιχνίδι -Πώς φτιάχνονται τα παιχνίδια -Τι παιχνίδια έπαιζαν στην Αρχαία Ελλάδα -Παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια -Παραμύθια και κείμενα με θέμα το «παιχνίδι» -Κατασκευή παιχνιδιών

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις, δεξιότητες
 • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι
 • Να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις
 • Να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους
 • Να  εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους
 • Να  οριοθετούν τη συμπεριφορά τους
 • Να γνωρίσουν παιχνίδια από όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα και τα ελληνικά λαϊκά παιχνίδια
 • Να καταγράψουν κανόνες και οδηγίες παιχνιδιών που έπαιζαν παλαιότερες γενιές
 • Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας
 • Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν παίζοντας
 • Να κατασκευάσουν και να παίξουν παιχνίδια (επιδαπέδια,επιτραπέζια κ.ά.)
 • Να μάθουν να παίρνουν συνέντευξη,  να κατασκευάζουν ερωτηματολόγια και να τα επεξεργάζονται
 • Να βιώσουν αυθεντικά συναισθήματα
 • Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους

Γ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:   Μέσα από τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των επιμέρους υποθεμάτων θα χρησιμοποιηθούν  η γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη ή η φυσική, η γυμναστική , τα εικαστικά και οι ΤΠΕ, ως πλαίσια ανάπτυξης και εμβάθυνσης του θέματος.   Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ? ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Στην υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν η μέθοδος project, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική προσέγγιση με στόχο τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Συνεργασίες Θα προγραμματιστεί συνεργασία με: -το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων -τη Δημοτική βιβλιοθήκη Νάουσας -τις υπηρεσίες της «Πρόσβασης», με βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και γονείς -ενήλικες π.χ. παππούδες και γιαγιάδες και γονείς άλλης εθνικότητας -με το Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας -με τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας -με Λαογραφικούς Συλλόγους Νάουσας (π.χ. Λύκειο Ελληνίδων, Αράπιτσα, Γενίτσαροι και Μπούλες κ. ά.)     Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΗ χρονική εξέλιξη του προγράμματος: διερεύνηση θέματος, επεξεργασία στη σχολική τάξη, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, τελική παρουσίαση κλπ

1ος ΜΗΝΑΣς

Προβληματισμός

 • Καταιγισμός ιδεών, αραχνογράμματα με θέματα κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών
 • Επιλογή θέματος
 • Ενημέρωση των μαθητών για το νόημα, τις αρχές, το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος με θέμα το «παιχνίδι»

Το στάδιο αυτό έχει γίνει.  

2ος-3ος  ΜΗΝΑΣ

Προγραμματισμός διδακτικών ενοτήτων: Διερεύνηση ?Αξιολόγηση-Συμπεράσματα

 • ? Χωρισμός σε ομάδες
 • Γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες(3-4 άτομα η κάθε ομάδα)
 • ? Μεθοδολογία
 • Γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές(διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος)
 • ? Ανάλυση δραστηριοτήτων
 • ? Επαφή με το περιβάλλον: Ορίζεται το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες.(π.χ.  στην τάξη, στην αυλή  του σχολείου, στην παιδική χαρά της γειτονιάς, σε κατάστημα παιχνιδιών, στο γήπεδο κ.α.)

Δραστηριότητες που επιλέχτηκαν από τους μαθητές :

 • ? Να γνωρίσουμε παιχνίδια από όλο τον κόσμο. Οι μαθητές που κατάγονται από ξένες χώρες να παρουσιάσουν τα δικά τους παιχνίδια.
 • ? Πώς φτιάχνονται τα παιχνίδια
 • ? Τι παιχνίδια έπαιζαν στην Αρχαία Ελλάδα
 • ? Να πάρουμε συνέντευξη από τους γονείς και τους παππούδες μας
 • ? Να παίξουμε παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια
 • ? Να γράψουμε παραμύθια για παιχνίδια
 • ? Να διαβάσουμε παραμύθια και κείμενα που αναφέρονται σε παιχνίδια
 • ? Να φτιάξουμε παιχνίδια στην αυλή του σχολείου, στην τάξη
 • ? Διακτινισμός σε σχέση με τους γνωστικούς τομείς τους οποίους εξυπηρετεί το project

Το στάδιο αυτό είναι σε εξέλιξη.    

4ος  ΜΗΝΑΣ

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων1. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πηγών

 • Συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριακού υλικού από βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, Μουσεία
 • Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού με θέμα τα παιχνίδια
 • Συνεντεύξεις από γονείς ?παππούδες μαθητών
 • Καταγραφή

 

5ος ΜΗΝΑΣ

2. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πεδίου

 • Εικονική επίσκεψη στο Μουσείο όπου θα προβληθούν στους μαθητές σλάιτς με θέμα τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα και τα λαϊκά παιχνίδια, στην αίθουσα των ΤΠΕ
 • Επίσκεψη στη παιδική χαρά της γειτονιάς
 • Επίσκεψη σε κατάστημα παιχνιδιών

 

6ος ΜΗΝΑΣ 3. Δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές

 • Κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου
 • Κατασκευή παιχνιδιών από πηλό
 • Κατασκευή  επιτραπέζιων παιχνιδιών
 • Κατασκευή λαϊκών παιχνιδιών από παλιά άχρηστα υλικά

 

7ος ΜΗΝΑΣ

4. Δραστηριότητες που αφορούν παιχνίδια και εκδηλώσεις

 • Παίζουν σύγχρονα και παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου
 • Διαβάζουν ? δραματοποιούν κλασσικά  και σύγχρονα λογοτεχνικά έργα – παραμύθια με θέμα το παιχνίδι
 • Θεατρικό παιχνίδι. Δραματοποίηση ιστοριών εμπνευσμένων από το παιχνίδι στις διάφορες εποχές
 • Δημιουργία ?εικονογράφηση παραμυθιών

8ος ΜΗΝΑΣ

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, κατασκευών, παραμυθιών που ετοίμασαν οι μαθητές
 • Διοργάνωση ημέρας παιχνιδιού στο σχολείο
 • Παρουσίαση των παιχνιδιών και των θεατρικών την ημέρα των αθλητικών εκδηλώσεων, με τη λήξη του σχολικού έτους

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Αυτοαξιολόγηση – ετεροαξιολόγηση)

 • Κατά τη διάρκεια της εργασίας
 • Στο τέλος της εργασίας
 • Διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος με στόχο την ανατροφοδότηση και τον αναπροσδιορισμό στόχων, εφόσον αυτό προκύψει.

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων: 10   Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ»
                              ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

7/22-10-2012 22-10-2012
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Χ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΝΑΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάξη/Τμήμα:  Ε΄ ?..: … ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 19     ΑΓΟΡΙΑ: 9   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ: Χ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
  Γνωριμία με τον τόπο μας και την ιστορία του κατά  τη χρονική περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Κατανόηση των αιτιών και των αφορμών που οδήγησαν στο Μακεδονικό Αγώνα. Κατανόηση της τεράστιας σημασίας και αξίας του Αγώνα για τη μετέπειτα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων στην περιοχή της Μακεδονίας. Αξιοποίηση του έργου της Πηνελόπης Δέλτα

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: – Εμβάθυνση στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (Μακεδονικού αγώνα) -Άντληση ιστορικών στοιχείων από διάφορες πηγές : επίσκεψη Μουσείων-Βιβλιογραφία, Ηλεκτρονικά μέσα και άλλα -Ανάλυση -σύνθεση στοιχείων που θα οδηγήσουν στην εύρεση σχέσης αιτίας ?αιτιατού -Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ερμηνείας γεγονότων, μελέτης αποτελεσμάτων Β. Συναισθηματικοί στόχοι:

-Λειτουργία ατόμου ως μέλος ομάδας. Συνεργασία ομάδων

-Απελευθέρωση του παιδιού και δράση χωρίς την προϋπόθεση της πρότερης γνώσης

-Δράση και συμπεριφορά στα Μουσεία

-Συναισθηματική προσέγγιση – βιωματική, προσώπων, ιστορικών γεγονότων – καταστάσεων Γ. Εκφραστικοί -Ψυχοκινητικοί στόχοι:

-Να επικοινωνούν μεταξύ τους στα πλαίσια της ομάδας

-Να σχεδιάζουν τρόπους δράσης για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε θέματα ιστορικά

– Ανάπτυξη δημιουργικότητας, φαντασίας, γλωσσικής έκφρασης μέσα από τη λογοτεχνία

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

 1. Γλώσσα (παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από τα φύλλα εργασίας. Επαφή με διαφορετικούς τύπους κειμένων )
 2. Ιστορία (μελέτη τοπικής ιστορίας)
 3. θρησκευτικά (ο ρόλος της επίσημης Εκκλησίας και του κλήρου στον Αγώνα)
 4. Χρήση Η/Υ  (Εξοικείωση με τη χρήση του διαδίκτυου.)

 

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ? ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:

Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους της πόλης μας που φιλοξενούν εκθέσεις λαογραφικού υλικού της εποχής.

Επισκέψεις σε γειτονιές με κτίσματα μακεδονικής αρχιτεκτονικής.

Επισκέψεις σε Μουσεία και Ιδρύματα γειτονικών πόλεων (Βέροιας , Καστοριάς, Θεσσαλονίκης)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα με τίτλο:

«Πηνελόπη Δέλτα και Μακεδονικός Αγώνας»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100  χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας γίνεται αναφορά στη συμβολή και τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα.

Η τάξη οργανώνει και παρουσιάζει μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Μακεδονικό Αγώνα στο Σχολείο στα πλαίσια του εορτασμού του.

Ακολουθεί η ανάγνωση αποσπασμάτων των βιβλίων της Πηνελόπης Δέλτα: «Στα χρόνια του Βουλγαροκτόνου» και «Στα μυστικά του Βάλτου» στην τάξη.

Παράλληλα και για τις ανάγκες του προγράμματος οι μαθητές/τριες:

 • Παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό (videos, cd, ταινίες) που εμπλουτίζει τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα.
 • Αναζητούν και συλλέγουν δικό τους υλικό σε βιβλία και στο διαδίκτυο, το επεξεργάζονται και το παρουσιάζουν στην τάξη.
 • Έρχονται σε επαφή με σχετικούς με το θέμα φορείς, συλλόγους και πρόσωπα.
 • Παίρνουν συνεντεύξεις από τους παραπάνω, τις μαγνητοφωνούν, τις απομαγνητοφωνούν και τις παρουσιάζουν στην τάξη, στο σχολείο και την τοπική κοινότητα.

 Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος: διερεύνηση θέματος, επεξεργασία στη σχολική τάξη, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, τελική παρουσίαση κλπ

1ος ΜΗΝΑΣ οκτώβριος Μια πρώτη επαφή με το θέμα και διοργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιάσει η τάξη σε όλο το σχολείο στην επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα. (η δράση αυτή ολοκληρώθηκε)
2ος ΜΗΝΑΣ 3ος ΜΗΝΑΣ  (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ? ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) Ανάγνωση στην τάξη ? σε κύκλο ?των έργων της Πηνελόπης Δέλτα και παράλληλη εμβάθυνση στο θέμα.
4ος ΜΗΝΑΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 5ος ΜΗΝΑΣ Επισκέψεις και συνεργασία με φορείς. Αξιολόγηση και παρουσίαση προγράμματος.  

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων:3

……………………………………………..

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«Ψηφιακό Παραμύθι»

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Λογοτεχνία στα Γερμανικά ως ξενόγλωσσο μάθημα

 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

16

16-01-2014

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

+

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Δημητριάδου Χριστίνα

ΠΕ07

ΝΑΙ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 19   ΑΓΟΡΙΑ: 10 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 9

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

+

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:  

Συνάντηση ομάδας:

 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ:
Δευτέρα 6ο Δημοτικό Νάουσας
Τρίτη 6ο Δημοτικό Νάουσας

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ

Θα δημιουργηθεί αρχείο για το μάθημα των Γερμανικών από το σχ. έτος 2013-14.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ1)        Συγκέντρωση πληροφοριών για τους αδερφούς Grimm (Το 2014 συμπληρώνονται 202 χρόνια από την πρώτη έκδοση των παραμυθιών τους)2)        Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στην ελληνική γλώσσα-Παρουσίαση3)        Συγγραφή του παραμυθιού στη γερμανική γλώσσα (σύντομη, απλουστευμένη μορφή)4)        Δημιουργία διαδραστικής αφίσας σχετικής με το θέμα (Glogster)

5)        Δημιουργία digital story (video ή flashbook)

 

 

 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Στο project παίζει σημαντικό ρόλο οι μαθητές να βιώσουν τα Γερμανικά σε μια ζωντανή μορφή και να έχουν με όσο γίνεται πιο παιγνιώδη τρόπο ένα πεδίο ελεύθερο για την πρακτική εξάσκηση των ακόλουθων τομέων:?  Γραπτή έκφραση?  Προφορική έκφραση?  Κατανόηση γραπτού κειμένου

?  Κατανόηση ακουστικού κειμένου

?  Εμπλουτισμός λεξιλογίου

?  Γραμματική

?  Βελτίωση προφοράς και τονισμού

?  Επικοινωνιακός προσανατολισμός στο ξενόγλωσσο μάθημα

 

Επιπρόσθετα, στόχος είναι να προαχθούν:

 

 • Ενθουσιασμός, χιούμορ, καλή διάθεση και όρεξη για μάθηση
 • Θετική στάση απέναντι στο ξενόγλωσσο μάθημα των Γερμανικών και στην εργασία με τις νέες τεχνολογίες
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Καινοτομία

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Η διαδικασία εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:v  Η ?μύηση? των μαθητών στη διαδικασία παραγωγής ενός ψηφιακού παραμυθιούv  Γνωστοποίηση του θέματος (Σταχτοπούτα), καθώς αποτελεί μια οικεία ιστορία, γνωστή στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους μαθητέςv  Συζήτηση και συγκέντρωση ιδεών για επεξεργασία/παρουσίαση/επιλογή εποπτικών μέσωνv  Διανομή ρόλων και καθηκόντων. [π.χ. χειρισμός τεχνολογικών συσκευών, μοντάζ, επεξεργασία υλικού, κ.λ.π.]

v  Συγκέντρωση υλικού (βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων, εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, ελληνικό παραμύθι, μουσική, ηχητικά εφέ)

v  Συγγραφή παραμυθιού με τη βοήθεια κατάλληλων γλωσσικών εργαλείων

v  Ηχογράφηση αφήγησης

v  Παραγωγή ψηφιακού υλικού

v  Αποθήκευση σε CD/USB

v  Παρουσίαση ή/και επιλογή του μέσου δημοσίευσης (π.χ. ιστοσελίδα του σχολείου)

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Λογοτεχνία, Γλώσσα, Ιστορία, Νέες Τεχνολογίες, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Θεατρική Αγωγή

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Το project επιλέγεται να υλοποιηθεί από το Β? τρίμηνο και μετά, καθώς οι μαθητές δε διαθέτουν γνώσεις της γερμανικής γλώσσας από προηγούμενη χρονιά και διδάσκονται τη γλώσσα μόλις μερικούς μήνες.

1ος
ΜΗΝΑΣ
v  Η ?μύηση? των μαθητών στη διαδικασία παραγωγής ενός ψηφιακού παραμυθιούv  Γνωστοποίηση του θέματος (Σταχτοπούτα), καθώς αποτελεί μια οικεία ιστορία, γνωστή στους περισσότερους, αν όχι σε όλους τους μαθητέςv  Συζήτηση και συγκέντρωση ιδεών για επεξεργασία/παρουσίαση/επιλογή εποπτικών μέσωνv  Διανομή ρόλων και καθηκόντων. [π.χ. χειρισμός τεχνολογικών συσκευών, μοντάζ, επεξεργασία υλικού, κ.λ.π.]

 

2ος ΜΗΝΑΣ v  Συγκέντρωση υλικού (βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων, εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, ελληνικό παραμύθι, μουσική, ηχητικά εφέ)

 

3ος ΜΗΝΑΣ v  Συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμησης υλικού (βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων, εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, ελληνικό παραμύθι, μουσική, ηχητικά εφέ)v  Συγγραφή παραμυθιού με τη βοήθεια κατάλληλων γλωσσικών εργαλείων

 

4ος ΜΗΝΑΣ v  Ηχογράφηση αφήγησηςv  Παραγωγή ψηφιακού υλικούv  Αποθήκευση σε CD/USB 
5ος ΜΗΝΑΣ v  Παρουσίαση ή/και επιλογή του μέσου δημοσίευσης (π.χ. ιστοσελίδα του σχολείου) 

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      –

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ι. Προγραμματισμός Σχολικού έτους 2012-13 για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης

Α΄ τάξη

Η Α΄ τάξη συμμετέχει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Παιχνίδια από το χθες στο σήμερα», μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αλλά και  παράλληλα με το πρόγραμμα ευέλικτης ζώνης, όποτε αυτό είναι εφικτό μέσα από την θεματολογία των παραμυθιών που επεξεργάζεται. Θέμα ευέλικτης: «Διαβάζοντας παραμύθια» Διάρκεια: Ένα σχολικό έτος Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το καλό παιδικό βιβλίο-παραμύθι και μέσα από το παιχνίδι να προβληματιστούν και να καλλιεργήσουν την αγάπη τους στο διάβασμα. Γνωστικοί στόχοι: Τα παιδιά: -να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν παραμύθια -να μάθουν να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εκδοτικό οίκο, την εικονογράφηση και άλλα στοιχεία του εξώφυλλου ενός παραμυθιού -να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιοθήκης του σχολείου και του δανεισμού βιβλίων -να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή παράδοση και τον τρόπο που αυτή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά -να έρθουν σε επαφή με γραπτά κείμενα, με εκφραστικά μέσα και τρόπους έκφρασης σε προφορικό και γραπτό επίπεδο -να μάθουν να παρουσιάζουν ένα βιβλίο -να κατανοήσουν τη σημασία της πλοκής  στη συγγραφή ενός βιβλίου -να γράψουν δικά τους παραμύθια σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο -να ανακατέψουν ήρωες, πλοκές και να φτιάξουν νέα παραμύθια -να αντιληφθούν και να αποδομήσουν στερεοτυπικούς χαρακτήρες και ρόλους Οι επιμέρους ψυχο-συναισθηματικοί στόχοι σχετίζονται με: -την καλλιέργεια της συνεργασίας -την ανάπτυξη της φαντασίας -την επαφή με τρόπους έκφρασης (γλώσσα και εκφραστικά μέσα) -την αισθητική καλλιέργεια -την ψυχαγωγία -την επαφή και τον προβληματισμό με δυσκολίες της καθημερινής ζωής -τη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης -την καλλιέργεια και ανάπτυξη εθνικής και πανανθρώπινης παιδικής συνείδησης  Πηγές-Κατάλογος με έργα συγγραφέων-επιλογή και παρουσίαση είτε ατομικά είτε ομαδικά ενός βιβλίου Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία:

 1. Ο Καλόκαρδος Λύκος,
 2. Ο Βασιλιάς Μίδας
 3. Το πάπλωμα της πεταλούδας, Αγ. Πασσιά-Φίλ. Μανδηλαράς
 4. Ο παρδαλός ελέφαντας, Ντέιβιντ Μακκί
 5. Ιππόλυτος Ιπποπόταμος, Σ. Ζαραμπούκα
 6. Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε διασκευή Σ. Ζαραμπούκα
 7. «Ο Τριγωνοψαρούλης», Βαγγέλης Ηλιόπουλος
 8. Το μικρό Όχι, Ράινχαρντ Γιουγκ

-Σχολική βιβλιοθήκη -Διαδίκτυο -CD με τραγούδια και ταινίες Επισκέψεις- Δραστηριότητες -Δημοτική βιβλιοθήκη -Βιβλιοπωλεία της γειτονιάς -Έκθεση βιβλίου -Θεατρικές παραστάσεις Μέθοδος Ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος project Αξιολόγηση Διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος με στόχο την ανατροφοδότηση και τον αναπροσδιορισμό στόχων, εφόσον αυτό προκύψει.

Προγραμματισμός Σχολικού έτους 2011-12 για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης-6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Α΄ τάξη Θέμα: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο δρόμο» Διάρκεια: 2 μήνες Σκοπός του προγράμματος είναι ν? αποκτήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, ως πεζοί αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί, μέσα από τη συνεργασία και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αφορούν στο να μάθουν τα παιδιά: -τις έννοιες αριστερά και δεξιά -τα σχήματα -να αναγνωρίζουν τα βασικά σήματα της τροχαίας και τη χρησιμότητα της σήμανσης στους δρόμους -να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο, είτε ως πεζοί είτε ως ποδηλάτες -να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς -να συμπεριφέρονται με σεβασμό είτε ως πεζοί είτε ως επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο Β΄  τάξη Θέμα: «Παρέα με ένα βιβλίο» Διάρκεια: Ένα σχολικό έτος Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το καλό βιβλίο και μέσα από το παιχνίδι να καλλιεργήσουν την αγάπη τους στο διάβασμα. Οι επιμέρους στόχοι σχετίζονται με: -την καλλιέργεια της συνεργασίας -την ανάπτυξη της φαντασίας -την επαφή με τρόπους έκφρασης (γλώσσα και εκφραστικά μέσα) -την αισθητική καλλιέργεια -την ψυχαγωγία -την επαφή με πνευματικά δημιουργήματα μέσα στο χρόνο -τη συνειδητοποίηση ανθρώπινων προβλημάτων -τη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης -την ανάπτυξη εθνικής και πανανθρώπινης παιδικής συνείδησης Τάξη Γ΄ Θέμα: «Διασκεδάζοντας με ένα βιβλίο» Διάρκεια: 3 μήνες Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά ν? αγαπήσουν το διάβασμα, επιλέγοντας θεματολογία που τα ενδιαφέρει ώστε να το ευχαριστηθούν. Επιμέρους Στόχοι Τα παιδιά: -να έρθουν σε επαφή με γραπτά κείμενα, με εκφραστικά μέσα και τρόπους έκφρασης σε προφορικό και γραπτό επίπεδο -να μάθουν να παρουσιάζουν ένα βιβλίο -να κατανοήσουν τη σημασία της πλοκής  στη συγγραφή ενός βιβλίου Τάξη Δ΄ Θέμα: «Παίζω και μαθαίνω μ? ένα βιβλίο» Διάρκεια: Όλη η σχολική χρονιά Σκοπός Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να αποσυνδέσει το βιβλίο από τον αποκλειστικό του ρόλο ως σχολικού εγχειριδίου και να το προβάλλει ως μέσο που προσφέρει όχι μόνο γνώσεις αλλά και απολαύσεις, προβληματισμούς, συγκινήσεις, ιδέες και πρότυπα. Επιμέρους στόχοι  Σε επίπεδο γνωστικό: – η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και εκφραστικών μέσων -η διερεύνηση και ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας μέσα από τη βιωματική προσέγγιση του λόγου και τη διαισθητική εξοικείωση με απλά λογοτεχνικά κείμενα -η ανάπτυξη και καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης Σε επίπεδο συναισθηματικό: -η βίωση αυθεντικών συναισθημάτων -η καλλιέργεια έκφρασης των συναισθημάτων -η ευαισθητοποίηση σε προβλήματα του συνάνθρωπου (empathy) -η καλλιέργεια της αισθητικής -η ευχαρίστηση και ψυχαγωγία Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Συμμετέχουν σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμικής αγωγής με θέμα «Αναμορφώνοντας τη σχολική μας αυλή»