Λειτουργία σχολικών μονάδων σε καιρό πανδημίας: Νόμοι που ισχύουν

Μετά και από την σημερινή ενημέρωση των Διευθυντών και των μελών των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Παπαγεωργίου Αικατερίνη και τον Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Παπαδιαμαντοπουλο είναι πολύ ωφέλιμο να γνωρίζουμε τους νόμους που ψηφίστηκαν για την λειτουργία των σχολείων στις συνθήκες του Covid :

Πως θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία και γενικά οι εκπαιδευτικές μονάδες:

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 3780/08-09-2020
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 1
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 1. Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με την από 3.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για τη λειτουργία νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Άρθρο 2
  Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
 3. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.
  Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
  β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,
  γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
  δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).
  Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.
 4. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα.
 5. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
  α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),
  β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο,
  γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
  δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,
  ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.
 6. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
  α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,
  β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.
 7. Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
 8. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 9. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
  Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
  Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.
  Άρθρο 3
  Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές
 10. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
 11. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.
 12. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.
 13. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
 14. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.
  Άρθρο 4
  Ολοήμερο Πρόγραμμα
  Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτικών. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται καλός αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου αυτά λειτουργούν.
  Άρθρο 5
  Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης-κυρώσεις
 15. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση:
  α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών).
  β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός).
  γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
  δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
  ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).
  στ) Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων μεταξύ των μαθητών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.
  ζ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές.
 16. Η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως επικαιροποιείται και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με μέριμνα για την αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών διαφορετικών τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.).
 17. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
 18. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
  Ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΚΑΔ) Παράβαση ανά περίπτωση Κυρώσεις
  Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04) Μη τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής 1η παράβαση
  Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
  2η παράβαση
  Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
  Άρθρο 6
  Γενικά μέτρα προστασίας
 19. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
 20. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.
 21. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 22. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 23. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
 24. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
 25. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
 26. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
 27. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
 28. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ΄ αναλογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
 29. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορισμού η κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας.
  Άρθρο 7
  Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
 30. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
 31. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
  Άρθρο 8
  Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
 32. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
  β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
  i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.
  ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
  iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
  iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
  v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500). vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
  vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
  viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
  ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
  x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.
  γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
 33. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  Άρθρο 9
  Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών
 34. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
 35. Εκπαιδευτικός που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Αγιασμός-Έναρξη μαθημάτων 2020-21

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Αγαπητοί γονείς, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε!

Ευχόμαστε καλό φθινόπωρο και με το καλό να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά!

Μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες, με δυσκολίες αλλά και προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Με την βοήθεια και την συνεργασία όλων είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε!

Το αποδείξαμε στην α΄ φάση, σε εξίσου δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, τον Μάιο και Ιούνιο 2020.

Η προσεκτική τήρηση των μέτρων που ο ΕΟΔΥ μας προτείνει, είναι το κλειδί της επιτυχίας και της ασφάλειας όλων μας!

Σας παρακαλώ να μελετήσετε και να συζητήσετε με ηρεμία και υπομονή με τα παιδιά σας, όπως θα κάνουμε κι εμείς στο σχολείο για τα μέτρα προστασίας από τον COVID  19,  στην ιστοσελίδα μας: http://6dim-naous.ima.sch.gr

Αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής είναι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, τα παιδιά θα έρθουν κανονικά στο σχολείο με τις τσάντες τους και με μάσκες σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

8.00 ΣΤ  τάξη

8.05  Ε  τάξη

8.10 Δ  τάξη

8.15  Γ  τάξη

8.20 Β  τάξη

8.25 Α  τάξη

Λόγω των μέτρων λόγω κορωνοϊού, μόνο τα παιδιά της Α΄ τάξης θα προσέλθουν στο σχολείο με την συνοδεία μόνο ενός γονέα (Οι γονείς μπορούν να αποχωρήσουν φυσικά και να έρθουν στις 11.30 π.μ. για να τα παραλάβουν!)

Όλα τα άλλα παιδιά θα έρθουν μόνα τους, θα μπουν στις αίθουσες τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα!

Όλα τα παιδιά θα σχολάσουν στις 11.30 π.μ. περίπου!

Καλή μας σχολική χρονιά!

Με υγεία, δύναμη, υπευθυνότητα  και θετική ενέργεια!!

Παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μας! 

Με εκτίμηση

Αναστασία Λαφάρα, Διευθύντρια

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-21

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020) οι εγγραφές των μαθητών /ριών στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Ειδικότερα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, θα εγγραφούν οι μαθητές/ριες που έχουν ως διεύθυνση κύριας κατοικίας της οικογένειας στα γεωγραφικά όρια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας!

Διαδικασία εγγραφής:

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται καθημερινά από τις 10-12 π.μ. μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Διευθύντρια κ. Αναστασία Λαφάρα (Τηλ. 2332028009 και 6986701065), προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού με τον κάθε γονιό χωριστά, για να αποφευχθεί συνωστισμός (λήψη μέτρων λόγω κορονοϊού) και να εξυπηρετηθούν όλοι χωρίς προβλήματα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο γονιός είναι:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου ( δίνεται από το νηπιαγωγείο )
 2. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων του μαθητή (δίνεται από το σχολείο για συμπλήρωση από τον γονέα, ονοματεπώνυμο παιδιού, ημερομηνία γέννησης, πιθανή γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ, τηλέφωνα επικοινωνίας και E-MAILS)
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ( θα το αναζητήσει το σχολείο )
 4. Βιβλιάριο εμβολίων (το μπλε, που θα πρέπει να φέρετε)
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας  ( θα σας δοθεί κατά την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο, για να πάτε αφού συνεννοηθείτε τηλεφωνικά σε παιδίατρο του ΕΣΥ , ΙΚΑ-ΠΕΔΥ, όταν αυτό γίνει εφικτό-λίγο αργότερα: τηλ. για ραντεβού: 2332059247 και 2332059248, τηλ. ΙΚΑ -ΠΕΔΥ 2332028680 )
 6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας ( συνήθως φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. με δικαιούχο το γονιό )

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Λαφάρα Αναστασία

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 6ου Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Με βάση την Πράξη 5 (02-06-2015) με θέμα «Ανακατανομή οδών ανά τομέα Σχολείων  6ου και 10ου Δ.Σ.» οι οδοί που γεωγραφικά ανήκουν στην περιφέρεια του 6ου Δ.Σ. Νάουσας είναι οι ακόλουθοι:

 1. Οδός Αριστοτέλους και Πάροδοι
 2. Οδός Σπ. Λαναρά αρ. 1, 3, 5 και 7
 3. Οδός Σεφέρη (οι ζυγοί αριθμοί)
 4. Οδός Γ. Μπάτζιου (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 36 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 33)
 5. Οδός Αχιλλέως (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 18 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 19)
 6. Οδός Βάρναλη (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 30 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 9)
 7. Οδός Καζαντζάκη (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 22 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 25)
 8. Οδός Μαζαράκη (οι ζυγοί αριθμοί από το 12 μέχρι τέλους, οι μονοί από το 9 μέχρι τέλους) και οι Πάροδοι
 9. Οδός Χαϊδευτού (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι τον αρ. 28 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 13)
 10. Οδός Εθν. Αντίστασης (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 38 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 39)
 11. Οδός Ιωάννη Σιμανίκα (οι ζυγοί αριθμοί από 30 έως τέλους και οι μονοί από 27 έως τέλους)
 12. Οδός Μαρκοβίτη και Πάροδοι, οδός Αγίας Τριάδας
 13. Οδός Αριστείδη Κοκκίνου και Πάροδοι, οδός Καρατάσου
 14. Οδός Ν. Αναδολή και Πάροδοι, Πλατεία Ειρήνης
 15. Οδός Περδικάρη από 14 μέχρι τέλος και Πάροδοι
 16. Οδός Στουμπάνων και Πάροδοι Α, Β, Γ
 17. Οδός Καραδήμου και οδός Φετλή
 18. Οδός Σκοτίνας και οδός Καρ. Βιγκάτο
 19. Οδός Υπάτρου Δημητρίου και οδός Γ. Ρίτσου
 20. Οδός Χαρούση και οδός Λεφούση
 21. Οδός Αγίου Θεολόγου, οδός Διχαλευρίου, οδός Σκοτίνας και Πανόραμα

Όλα θα πάνε καλά παιδιά μου!

Γλυκά μου παιδιά και αγαπημένοι γονείς!!

Μας λείπετε ….αλλά όλοι μαζί τώρα οφείλουμε πρώτα από όλα να μένουμε στο σπίτι και να προσέχουμε την υγεία μας!!

Όλα θα περάσουν και θα ξανανταμώσουμε παρέα, στην σχολική μας αυλή, να κάνουμε την προσευχή μας, να πούμε τους κανόνες μας, να σας ακούσουμε να φωνάζετε όλα μαζί «Καλημέρααααα…..»!

Να σας καμαρώνουμε που μαζεύετε τα πλαστικά καπάκια, για να βοηθήσουμε στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, να καθαρίζετε την αυλή μας με τις σκούπες και τα φαράσια, να σκάβετε τον κήπο μας…. να προσέχετε τα πρωτάκια μας …… να….. να…….τόσα πολλά όμορφα πράγματα!!!

Αξίες και στιγμές ανεκτίμητες για όλους μας!!!

Γι’ αυτό παιδιά μου να κάνουμε λίγο υπομονή, να ξεκουραστείτε, να αγαπηθείτε πιο βαθιά με τους γονείς σας, να παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια (που μπορείτε να φτιάξετε και μόνα σας), να ασχοληθείτε με δημιουργικά παιχνίδια, να ακούτε και να παίζετε μουσική, να γράφετε ποιήματα (να κάνουμε διαγωνισμό στην αυλή προτείνω), να γράφετε ημερολόγιο καθημερινά (να το εκτυπώσουμε και να το έχετε ως ενθύμιο όταν όλα περάσουν), να ζωγραφίζετε (μάθαμε με λαδοπαστέλ, να κάνουμε και έκθεση ζωγραφικής προτείνω!!! όταν γυρίσουμε!!!!)

χωρίς πολλή τηλεόραση και ηλεκτρονικά παιχνίδια (θυμάστε τι είπαμε…..), και φυσικά να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας και να βλέπετε τι ανεβάζουμε όλοι εμείς οι δάσκαλοι στο «Εξ αποστάσεως», στο «Παίζω Μαθαίνοντας» , στο «Φυσική εξ αποστάσεως».

Καλή αντάμωση!!

Με πολλή -πολλή αγάπη

«Η κυρία Διευθύντρια»

Γεωγραφικά όρια 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

Με βάση την Πράξη 5 (02-06-2015) με θέμα «Ανακατανομή οδών ανά τομέα Σχολείων  6ου και 10ου Δ.Σ.» οι οδοί που γεωγραφικά ανήκουν στην περιφέρεια του 6ου Δ.Σ. Νάουσας είναι οι ακόλουθοι:

 1. Οδός Αριστοτέλους και Πάροδοι
 2. Οδός Σπ. Λαναρά αρ. 1, 3, 5 και 7
 3. Οδός Σεφέρη (οι ζυγοί αριθμοί)
 4. Οδός Γ. Μπάτζιου (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 36 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 33)
 5. Οδός Αχιλλέως (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 18 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 19)
 6. Οδός Βάρναλη (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 30 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 9)
 7. Οδός Καζαντζάκη (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 22 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 25)
 8. Οδός Μαζαράκη (οι ζυγοί αριθμοί από το 12 μέχρι τέλους, οι μονοί από το 9 μέχρι τέλους) και οι Πάροδοι
 9. Οδός Χαϊδευτού (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι τον αρ. 28 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 13)
 10. Οδός Εθν. Αντίστασης (οι ζυγοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 38 και οι μονοί αριθμοί από την αρχή μέχρι το 39)
 11. Οδός Ιωάννη Σιμανίκα (οι ζυγοί αριθμοί από 30 έως τέλους και οι μονοί από 27 έως τέλους)
 12. Οδός Μαρκοβίτη και Πάροδοι, οδός Αγίας Τριάδας
 13. Οδός Αριστείδη Κοκκίνου και Πάροδοι, οδός Καρατάσου
 14. Οδός Ν. Αναδολή και Πάροδοι, Πλατεία Ειρήνης
 15. Οδός Περδικάρη από 14 μέχρι τέλος και Πάροδοι
 16. Οδός Στουμπάνων και Πάροδοι Α, Β, Γ
 17. Οδός Καραδήμου και οδός Φετλή
 18. Οδός Σκοτίνας και οδός Καρ. Βιγκάτο
 19. Οδός Υπάτρου Δημητρίου και οδός Γ. Ρίτσου
 20. Οδός Χαρούση και οδός Λεφούση
 21. Οδός Αγίου Θεολόγου, οδός Διχαλευρίου, οδός Σκοτίνας και Πανόραμα

Πρώτη μέρα στο σχολείο- Αγιασμός

Σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη 2020 η Διευθύντρια κ. Αναστασία Λαφαρα μαζί με όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, καλωσορίσαμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, στην σχολική μας αυλή, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής!

Η ατμόσφαιρα ιδιότυπη, με τα προσωπάκια παιδιών και εκπαιδευτικών να κρύβονται πίσω από τις μάσκες!!

Συμφωνήσαμε όλοι ότι οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες μπορεί να μας ταλαιπωρούν, μας κάνουν όμως πιο δυνατούς!

Φέτος θα χαμογελάμε με τα μάτια!!

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων, μίλησαν στα παιδιά για τις νέες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τους κανόνες χρήσης της μάσκας, με πρακτική εξάσκηση και προβολή βίντεο!

Πήραν τα βιβλία τους και στις 11 έγινε ο αγιασμός από τον πατέρα Παισιο, που ευλόγησε Λόα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, τηρώντας τις αποστάσεις!!

Η Διευθύντρια επίσης αφού καλωσόρισε όλα τα παιδιά, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς της Α τάξης, ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη, υπομονή και ευλογία!!

Τόνισε την ευθύνη όλων στην τήρηση των μέτρων και στη συνέχεια ενημέρωσε ιδιαιτέρως τους γονείς της Α τάξης, στην σ όλη αυλή, για θέματα που απασχολούν όλους!

Τον Σύλλογό Γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπησε ο κ. Πέπελας Δημήτρης, τον οποίο ευχαρίστησε η Διευθύντρια για την βοήθεια και συνεργασία!

Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου ενηλίκων

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ

θα διεξαχθούν στο σχολείο μας εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου ενηλίκων.

Η Διευθύντρια

Αναστασία Λαφαρα
 

Γνωριμία με τα παιδιά και τους γονείς της Α’ τάξης…

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου το απόγευμα η Διευθύντρια κ Αναστασία Λαφαρα και η κ. Τικου Άννα ως δασκάλα της Α τάξης υποδέχτηκαν με χαρά τα παιδιά της Α τάξης και τους γονείς τους , σε μια συνάντηση γνωριμίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της τελευταίας φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος μετάβασης!

Μέσα σε κλίμα εξαιρετικά οικείο και φιλικό η Διευθύντρια καλωσόρισε παιδιά και γονείς, αναφερθηκε στις αλλαγές που βιώνει το παιδί και η οικογένεια με την φοίτηση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο και τον ρόλο των γονέων και του σχολείου στην ομαλοποίηση αυτής της μετάβασης.

Στη συνέχεια καλωσόρισε τα παιδιά και τους γονείς η κ. Άννα Τικου ως δασκάλα που θα έχει την Α τάξη στο επόμενο σχολικό έτος, τους μίλησε για τα βιβλία και το πρόγραμμα του δημοτικού και όλοι μαζί με χαμόγελο μοιράστηκαν τις αγωνίες και τους φόβους για τις δυσκολίες της μετάβασης!

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό και χαρούμενο και με την συνοδεία καφέ, χυμού και γλυκισμάτων που όλοι δοκίμασαν σφράγισαν μια υπέροχη και αυθεντική συνεργασία εκπ/κων, γονιών και μαθητών!!

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή της η νηπιαγωγός και προϊσταμένη του 6ου Νηπιαγωγείου Νάουσας κ. Μαρία Δημητριάδου!

Αποχαιρετώντας την ΣΤ’ τάξη σε καιρό Covid-19…

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 7.30 το απόγευμα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δασκάλων αποχαιρέτησε τους μαθητές και τις μαθήτριες της έκτης τάξης, παρουσία γονέων στην αυλή του σχολείου!

Ο αποχαιρετισμός είχε ένα ιδιαίτερο άρωμα συγκίνησης στις ιδιαίτερες συνθήκες τη; Πανδημίας που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο!

Γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, συναντήθηκαν με σκοπό να κλείσουν τον κύκλο μτηςωεξάχρονης φοίτησης στο πρώτο μεγάλο σχολείο της ζωής τους, στο Δημοτικό.

Σε κλίμα χαράς αλλά και συγκίνησης τα παιδιά χόρεψαν σε ρυθμούς και στίχους δικούς τους, πήραν τα αναμνηστικά τους δώρα, που επιμελήθηκε ο Σύλλογος Γονέων, κεραστηκαν και έδωσαν υπόσχεση να ξαναβρεθούν σε έξι χρόνια και πάλι όλοι μαζί! Η Διευθύντρια κ. Λαφαρα Αναστασία, η πρόεδρος του Συλλόγου Ή πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κ. Φραγκοτσινου Ευαγγελία και ο δάσκαλος της ΣΤ τάξης αποχαιρέτησαν τα παιδιά και έδωσαν ευχές για τα επόμενα βήματα τους στο Γυμνάσιο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν όλοι οι δάσκαλοι που είχαν τα παιδιά από της Α Δημοτικού μέχρι την ΣτΤ , η κ. Ολυμπία Λιόλιου,( Α -Β ), η. κ. Ελένη Τσαντζου (Γ-Δ) ο κ. Χρήστος Αργυρίου(Ε) και ο κ. Μήτρογλου Βασίλης (ΣΤ).

Πριν την τελευταία απογευματινή εκδήλωση αποχαιρετισμού τη; Τετάρτης, τα παιδιά της Α. Τάξης προς μεγάλη μας έκπληξη αποχαιρέτησαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ τάξης με ένα υπέροχο τραγούδι χορεύοντας….

Συνδέομαι με ασφάλεια

Τα παιδιά της Ε τάξης με την βοήθεια της Διευθύντριας κ. Αναστασίας Λαφαρα, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ΤΠΕ κ. Παπαζήση Δημήτρη, είδαν βίντεο σχετικά με τα θετικά και αρνητικά του διαδικτύου, συζήτησαν και κατασκεύασαν τα δικά του συνθήματα:

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΛΕΝΩ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ

Πριν ξεκινήσεις το παιχνίδι κάνε κλικ κάτω αριστερά στο κουμπί: