Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 1. Παραμύθια on line
 2. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 3. Διεύθυνση Α/θμιας Ημαθίας
 4. Ευρωπαϊκή Ένωση σε απευθείας σύνδεση
 5. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ
 6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 7. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
 8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
 9. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 10. Εκπαιδευτική τηλεόραση
 11. ψηφιακή βιβλιοθήκη
 12. Αργώ-ψηφιακή βιβλιοθήκη
 13. Ελληνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών
 14. Εκπαιδευτική πύλη
 15. Διδασκαλικό βήμα
 16. Έδρα εκπαίδευσης
 17. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
 18. Σύλλογος Εκαιδευτικών Ν. Ημαθίας
 19. Πληροφορίες για τον  Παρθενώνα
 20. Δήμος Νάουσας
 21. Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπ/σης Νάουσας
 22. Εθνική Δράση Υγείας για τη ζωή των Νέων
 23. Λογοτεχνικά βιβλία
 24. Το blog της κ. Αφροδίτης

Ζωολογικό μουσείο του πανεπιστημίου Αθηνών 

http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B

Υδροβιολογικός σταθμός Ρόδου

http://www.360vr.gr/Enidrio/

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Special Education

Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2010-2011 στον «Ελληνικό Κόσμο»

Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα

Το χαμόγελο του Παιδιού

bookbook.gr e-περιοδικό για τους φίλους των βιβλίων και της ανάγνωσης

Global Gateway

Θαλασσόκοσμος – Ενυδρείο Κρήτης

Env-edu.gr

5ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Τεχνική Στήριξη – Ubuntu LTSP se Virtual Machine

WWF – Ελλάδας

Medlook για παιδιά

Εκπ. Πύλη Ν. Αιγαίου

Η γωνία των εκπαιδευτικών

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας & Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης

European Schoolnet

Διεθνής Κόμβος Ευαισθητοποίησης – Πανόραμα Παγκόσμιας Κλιματικής κρίσης & Αειφορίας

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Isocrates

Προγράμματα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης

Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή για Παιδιά, Νέους & ΜΜΕ – IΟΜ

0-18.gr Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ

Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

GreenPeace

Scratch