ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24 υλοποιούνται τα ακόλουθα σχέδια δράσης:

  • Blending with art
  • Δημιουργώ το σχολικό μου θερμοκήπιο. Καλλιεργώ τα δικά μου αρωματικά φυτά
  • Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23 υλοποιούνται τα ακόλουθα σχέδια δράσης:

  • Διευκολύνουμε την μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο: Συνεργασία με το 6ο Νηπιαγωγείο Νάουσας
  • Συμπερίληψη – Εθελοντισμός: Συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο Νάουσας
  • Προετοιμαζόμαστε για να γνωρίσουμε το Γυμνάσιο: Συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Νάουσας

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 υλοποιούνται τα ακόλουθα σχέδια δράσης:

  • Συντήρηση και αναβάθμιση της σχολικής μονάδας με έμφαση στον αύλειο χώρο
  • Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
  • Ψηφιακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδας που αφορά πόρους και χρήση ψηφιακών εργαλείων
  • Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο