Οι εκπαιδευτικοί μας

Σχολικό έτος 2023-24

Το σχολείο μας είναι εξαθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

΄Ωρες  ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς

Η Διευθύντρια και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες της τακτικής ανά μήνα συνεργασίας ισχύουν την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, μετά από συνεννόηση με ραντεβού:

Εκτός της τακτικής επικοινωνίας μπορείτε να απευθύνεστε όποτε αυτό είναι αναγκαίο, καθημερινά στο τηλέφωνο του γραφείου κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείο (8.15 π.μ. – 15.00 μ.μ.)

Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα
Ψυρίδου Κατερίνα (A΄ ) Πέμπτη

10.15-10.45 π.μ.

Τσιαούσκογλου Νικόλαος  (Μελέτη Γ-Δ και Ιστορία Δ΄-Ολοήμερο Α,Β, Γ) Δευτέρα 13.15-13.45 μ.μ.
Χριστίδου Όλγα (B΄) Τρίτη

10.15-10.45 π.μ.

Κολοβός Γεώργιος Δευτέρα

11.30 -12.00 π.μ

Μήτογλου Βασίλειος (Γ΄) Τρίτη

10.15-10.45 π.μ

Δεληχρήστος Χρήστος  (Γυμναστικής) Πέμπτη 9.30-10.00 π.μ.
Γιαννακοπούλου Θωμαή (Δ΄) Παρασκευή

11.00-11.30 π.μ.

Γιούρου Καλλιόπη (Αγγλικών) Πέμπτη

12.00-12.30 μ.μ.

Αχλιώπας Εμμανουήλ  (Ε΄) Τετάρτη

12.00-12.30 μ.μ

Νάτσιου-Βαρτζοπούλου Ευφημία (Γαλλικών) Δευτέρα

9.30-10.00  π.μ.

Τσάντζου Ελένη (ΣΤ΄) Πέμπτη

11.00-11.30 π.μ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου μας στη διεύθυνση http://6dimnaous.ima.sch.gr

……………………………………………………………………………………………………………………..

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει 6 ώρες (Α,Β,Γ, Δ, Ε τάξεις), είναι υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης και πρόεδρος της ΕΔΥ
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της Γ΄ τάξης και υπεύθυνος 2ου τμήματος ολοημέρου για τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
 • Γιαννακοπούλου Θωμαή, δασκάλα της Δ΄ τάξης και υπεύθυνη τμήματος 2ου τμήματος ολοημέρου για τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της ΣΤ΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα (1ο τμήμα)
 • Δεληχρήστος Χρήστος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Νάτσιου Βαρτζοπούλου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Βουνοτρυπίδου Όλγα, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Περισοράτη Ευγενία, εικαστικός, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2022-23

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει 10 ώρες στο Ολοήμερο πρόγραμμα (τάξεις Δ, Ε και ΣΤ)
 • Τσαλιγοπούλου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Γιαννακοπούλου Θωμαή, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Δ΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της ΣΤ1΄ τάξης και υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της ΣΤ2΄ τάξης
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Κυρκοπούλου Δόμνα, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Να΄τσιου Βαρτζοπούλου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Αποστόλου Δήμητρα, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις
 • Παπαζήση Κυριακή, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε Ε΄ και ΣΤ1 και ΣΤ2΄ τάξεις
 • Ψύχου Ιωάννα, εκπ/κός Γερμανικής, διδάσκει στην ΣΤ2΄ τάξη
 • Πίντσης Ηλίας, εκπ/κός μουσικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2021-22

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει 10 ώρες στο Ολοήμερο πρόγραμμα (τάξεις Δ, Ε και ΣΤ)
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Μοροβιάνη Μαρία, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της Δ΄  τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Ε1΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της Ε2΄ τάξης
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης και υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης
 • Τσαλιγοπούλου Αικατερίνη, δασκάλα συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Μπουσμαλή Ραφαηλία Γεωργία, παράλληλη στήριξη στην ΣΤ΄  τάξη
 • Κυρκοπούλου Δόμνα, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Μαυρουδή Αργυρώ, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε Α΄, Β΄, Δ΄, Ε2΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Αποστόλου Δήμητρα, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις
 • Γεωργιάδου Νικολέτα, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Μπουργαζλή Θεοδώρα, εκπ/κός Γερμανικής, διδάσκει στην Ε2΄ τάξη
 • Ποιμενίδης Άγγελος, εκπ/κός μουσικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2020-21

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει 10 ώρες στο Ολοήμερο πρόγραμμα (τάξεις Δ, Ε και ΣΤ)
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Τίκου Άννα, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Γ2΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Γ1΄ τάξης
 • Χαρατσάρη Ασημούλα, δασκάλα της Δ΄τάξης
 • Μουσικάπα Αικατερίνη, δασκάλα της Ε΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης και υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Δημοπούλου Ελένη, παράλληλη στήριξη στην Ε΄  τάξη
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Λαμπούδη Ευαγγελία, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Προύσαλης Κων/νος, εκπ/κός ΤΠΕ, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2019-20

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει 10 ώρες στο Ολοήμερο πρόγραμμα (τάξεις Δ, Ε και ΣΤ)
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Τίκου Άννα , δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Γ1΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Γ2΄ τάξης
 • Χαρατσάρη Ασημούλα, δασκάλα Δ΄ τάξης
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης και υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Χριστοδούλου Αικατερίνη, πάράλληλη στήριξη
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Αναστασία Πιτούλια, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Αναγνωστάκη Άρτεμις, εκπαιδευτικός εικαστικών, διδάσκει στις Α, Β, και Γ1, Γ2 τάξεις
 • Παπαζήσης Δημήτριος, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2018-19

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει στις Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Β1΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Β2΄ τάξης
 • Χαρατσιάρη Ασημούλα, δασκάλα Γ΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Δ΄ τάξης
 • Αργύρης Χρήστος, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος συμπλήρωσης ωραρίου και στο Ολοήμερο πρόγραμμα (Α, Β και Γ΄τάξεις)
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη και Χίρτογλου Ανθούλα, εκπαιδευτικοί Αγγλικής, διδάσκουν σε όλες τις τάξεις
 • Βαρτζοπούλου-Νάτσιου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στην Ε΄τάξη
 • Μπεσλίκας Νικόλαος, εκπαιδευτικός Γερμανικής, διδάσκει στην ΣΤ΄ τάξη
 • Γεωργιάδης Βασίλειος, εκπαιδευτικός εικαστικών, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Βρέκουλου Μαρία-Άννα, εκπ/κός μουσικής, διδάσκει σε όλεςτις τάξεις (εκτός Δ)
 • Αδαμίδου Χαρά-Δήμητρα, εκπ/κός θεατρικής αγωγής, διδάσκει σε Α, Β, και Γ  τάξεις
 • Προύσαλης Κων/νος, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2017-18

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει στις Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α1΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Α2΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της Γ΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Δ΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Στασινός Θεόδωρος, συμπλήρωση ωραρίου
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Νάτσιου-Βαρτζοπούλου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στην ΣΤ΄τάξη
 • Σολάκογλου Δημήτριος, εκπαιδευτικός Γερμανικής, διδάσκει στην Ε΄ τάξη
 • Κυρατζόπουλος Κων/νος, εκπ/κός μουσικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Προύσαλης Κων/νος, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Σχολικό έτος 2016-17

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 π.μ. μέχρι και τις 15.00 μ.μ., πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει στις Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Δ΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της Ε΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης και στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 • Παρθενοπούλου Θεοδώρα, συμπληρώνει το ωράριό της σε όλες τις τάξεις και ενισχυτική διαδασκαλία
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Γκουδίνας Νικόλαος, εκπαιδευτικός Γαλλικής, διδάσκει στην Ε΄τάξη
 • Βαρσαμοπούλου Ευθαλία, εκπαιδευτικός Γερμανικής, διδάσκει στην ΣΤ΄ τάξη
 • Γκιούρα Παρθένα, εκπαιδευτικός εικαστικών, διδάσκει σε όλες τις τάξεις
 • Προύσαλης Κων/νος, εκπαιδευτικός πληροφορικής, διδάσκει σε όλες τις τάξεις

Ωρες  ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, σας ενημερώνει ότι μπορείτε να έρχεστε το σχολείο για να ενημερώνεστε  για την πρόοδο των παιδιών σας, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες (ανά εκπαιδευτικό):  

Λιόλιου ΟλυμπίαΤάξη Α΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  10.00? 10.45 μ.μ. Προύσαλης Κων/νος (Πληροφορικής) Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, 13.15 μ.μ.-13.45 μ.μ.
Ψυρίδου Κατερίνα
Τάξη Β΄
Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  10.00? 10.45 μ.μ. Μαριάνθη Οικονόμου (Γυμναστικής) Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, 9.00 π.μ. -9.30 π.μ.
Τσάντζου Ελένη
Τάξη Γ΄
Κάθε πρώτη Τρίτη  κάθε μήνα  10.45-11.30 π.μ. Γιούρου Καλλιόπη(Αγγλικών) Κάθε πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα  10.00? 10.45 π.μ.
Χριστίδου Όλγα
Τάξη Δ΄
Κάθε πρώτη Τετάρτη  κάθε μήνα  10.00? 10.45 π.μ. Βαρσαμοπούλου Ευθαλία (Γερμανικής) Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε  μήνα 13.15-14.00 μ.μ
Τσιαούσκογλου Νίκος
Τάξη Ε΄
Κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Γκουδίνας Νικόλαος (Γαλλικής) Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 13.15-14.00 μ.μ
Αχλιώπας Εμμανουήλ
Τάξη ΣΤ΄
Κάθε πρώτη Τρίτη κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Παρθενοπούλου Θεοδώρα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεις) Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 11.45-12.15 μ.μ.
Η Διευθύντρια κ. Λαφάρα Αναστασία, δέχεται καθημερινά στο γραφείο από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ.

………………………………………………………………………………………………………..

Σχολικό έτος 2015-16

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί και ως ολοήμερο.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια, διδάσκει στις Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος, υπεύθυνος Ολοημέρου
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Παρθενοπούλου Θεοδώρα, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Μήτογλου Βασίλειος, δάσκαλος της Δ΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Ε΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, διδάσκει συμπληρωματικά στο Ολοήμερο, στις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, πρωινού και Ολοημέρου προγράμματος
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, πρωινού και Ολοημέρου προγράμματος
 • Νάτσιου- Βαρτζοπούλου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικών
 • Δημητριάδου Χριστίνα,  εκπαιδευτικός Γερμανικών
 • Κολοβός Γεώργιος, εκπ/κός τμήματος Ένταξης

Ωρες  ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, σας ενημερώνει ότι μπορείτε να έρχεστε το σχολείο για να ενημερώνεστε  για την πρόοδο των παιδιών σας, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες (ανά εκπαιδευτικό):  

Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα
Ψυρίδου ΚατερίναΤάξη Α΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  11.00? 12.00 μ.μ. Τσάντζου Ελένη(Τάξεις Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄) Κάθε πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 11.00-11.30 π.μ.
Λιόλιου ΟλυμπίαΤάξη Β΄ Κάθε πρώτη Πέμπτη  κάθε μήνα  11.00? 11.30 π.μ. Μαριάνθη Οικονόμου (Γυμναστικής) Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 11.45-12.30 μ.μ.
Παρθενοπούλου Θ.Τάξη Γ΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  10.45-11.30 π.μ. Γιούρου Καλλιόπη(Αγγλικών) Κάθε πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα  10.15? 10.45 π.μ.
Μήτογλου ΒασίλειοςΤάξη Δ΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  12.30? 13.10 π.μ. Νάτσιου-Βαρτζοπούλου Ευφημία (Γαλλικών) Κάθε πρώτη Παρασκευή κάθε  μήνα 12.00-12.30 μ.μ
Χριστίδου ΌλγαΤάξη Ε΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Δημητριάδου Χριστίνα (Γερμανικών) Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα 12.00-12.30 μ.μ
Τσιαούσκογλου ΝίκοςΤάξη ΣΤ΄ Κάθε πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα  10.45-11.30 π.μ. Αχλιώπας Εμμανουήλ (Ολοήμερο) Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 14.00-14.45 μ.μ.
Η Διευθύντρια κ. Λαφάρα Αναστασία, δέχεται καθημερινά στο γραφείο από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ.

…………………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2014-15

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί και ως ολοήμερο.

Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος, υπεύθυνος Ολοημέρου
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Παρθενοπούλου Θεοδώρα, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Δ΄ τάξης
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της ΣΤ΄ τάξης
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, πρωινού και Ολοημέρου προγράμματος
 • Γιούρου Καλλιόπη, εκπαιδευτικός Αγγλικής, πρωινού και Ολοημέρου προγράμματος
 • Δημητριάδου Χριστίνα,  εκπαιδευτικός Γερμανικών
 • Νάτσιου- Βαρτζοπούλου Ευφημία, εκπαιδευτικός Γαλλικών
 • Κολοβός Γεώργιος, εκπ/κός τμήματος Ένταξης

Ωρες  ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, σας ενημερώνει ότι μπορείτε να έρχεστε το σχολείο για να ενημερώνεστε  για την πρόοδο των παιδιών σας, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες (ανά εκπαιδευτικό):  

Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα Εκπαιδευτικός Ημέρα-ώρα
Λιόλιου ΟλυμπίαΤάξη Α΄ Τρίτη 10.00 ? 10.45 π.μ. Ξυδάκη Γαρυφαλλιά(Τάξεις Γ΄ & ΣΤ΄) Κάθε πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 12.30-13.10 μ.μ.
Ψυρίδου ΚατερίναΤάξη Β΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  10.45? 11.30 π.μ. Μαριάνθη Οικονόμου (Γυμναστικής) Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 10.45-11.30 π.μ.
Παρθενοπούλου Θ.Τάξη Γ΄ Κάθε πρώτη Πέμπτη  κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Γιούρου Καλλιόπη(Αγγλικών) Κάθε πρώτη Δευτέρα  κάθε μήνα  10.00? 11.45 π.μ.
Χριστίδου ΌλγαΤάξη Δ΄ Κάθε πρώτη Παρασκευή  κάθε μήνα  10.45? 11.30 π.μ. Νάτσιου-Βαρτζοπούλου Ευφημία (Γαλλικών) Κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε  μήνα 11.45-12.30 μ.μ
Τσιαούσκογλου ΝίκοςΤάξη Ε΄ Κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Δημητριάδου Χριστίνα (Γερμανικών) Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα 12.00-12.30 μ.μ
Τσάντζου ΕλένηΤάξη ΣΤ΄ Κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα  10.00-10.45 π.μ. Αχλιώπας Εμμανουήλ (Ολοήμερο) Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα 12.00-12.30 μ.μ.
Η Διευθύντρια κ. Λαφάρα Αναστασία, δέχεται καθημερινά στο γραφείο από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σχολικό έτος 2013-14

Το σχολείο μας είναι επταθέσιο και λειτουργεί και ως ολοήμερο με παιδιά από τα δύο συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία (6ο και 10ο). Διευθύντρια είναι η κ. Λαφάρα Αναστασία και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται είτε με οργανική θέση είτε με απόσπαση, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, είναι:

 • Λαφάρα Αναστασία, Διευθύντρια
 • Τσιαούσκογλου Νικόλαος, δάσκαλος, υπεύθυνος Ολοημέρου
 • Ψυρίδου Αικατερίνη, δασκάλα της Α΄ τάξης
 • Λιόλιου Ολυμπία, δασκάλα της Β΄ τάξης
 • Παρθενοπούλου Θεοδώρα, δασκάλα της Γ΄ τάξης
 • Χριστίδου Όλγα, δασκάλα της Δ΄ τάξης
 • Αχλιώπας Εμμανουήλ, δάσκαλος της Ε΄ τάξης
 • Τσάντζου Ελένη, δασκάλα της ΣΤ΄ τάξης
 • Ευθυμιάδης Παύλος, δάσκαλος, συμπληρώνει  το ωράριό του στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις
 • Οικονόμου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, πρωινού και ολοημέρου προγράμματος
 • Κολίτσα Ακατερίνη, εκπαιδευτικός Αγγλικής
 • Δημητριάδου Χριστίνα,  εκπαιδευτικός Γερμανικών
 • Λιόλιου Ζωή, εκπ/κός Αγγλικής Ολοημέρου
 • Γιοβανοπούλου Αφροδίτη, εκπ/κός Πληροφορικής Ολοημέρου
 • Αλεξίου Σπυρίδων, εκπ/κός Πληροφορικής Ολοημέρου
 • Ρίζου Βασιλική, δασκάλα Ολοημέρου
 • Σεϊτανίδου Βασιλική,  εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ολοημέρου προγράμματος
 • Κακανιάνη Κων/να, εκπ/κός Ειδικής Αγωγής Τμήματος Ένταξης

……………………………………………………….

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Για την καλύτερη ενημέρωση και συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας με τους γονείς των μαθητών/ριών μας και την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας, για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, ορίστηκαν οι ακόλουθες ώρες συνεργασίας ανά εκπαιδευτικό, το μήνα:

6Ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ -ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-13

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠ/ΚΟΣ – ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ (π. μ.-μ.μ)

ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣ.- Δ/ΝΤΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

8.10-14.00

ΨΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Α΄ ΤΑΞΗ

1Η  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.45-11.30

ΛΙΟΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β΄ ΤΑΞΗ

1Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.00-10.45

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.- Γ΄ ΤΑΞΗ

1Η  ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.00-10.45

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ- Δ΄ ΤΑΞΗ

1Η ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.45-11.30

ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ-Ε΄ ΤΑΞΗ

1Η ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.45-11.30

ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

1Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10.00-11.00

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

1Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

11.30-12.00

ΚΟΛΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤ.- ΑΓΓΛΙΚΑ

1Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

13.10-13.30

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ- Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

1Η ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

8.50-9.40

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤ.- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

11.00-11.30

ΤΣΙΑΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚ.- ΟΛΟΗΜΕΡΟ

1Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

12.00-12.30

                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                     ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ