Αρχείο κατηγορίας Γαλλικά… εξ αποστάσεως

E΄ Τάξη:Les couleurs ? Τα χρώματα

Γεια σας παιδιά της Ε΄ τάξης!

 Για να μη νομίζετε πως σας ξέχασα, σας έχω ένα πολύ αγαπημένο σας παιχνίδι: την κρεμάλα, στα γαλλικά φυσικά!

Υλοποιήστε την παρακάτω διαδραστική ψηφιακή δραστηριότητα, διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3986,

κατά την οποία πρέπει να επιλέξετε όποια κατηγορία θέλετε

(σας προτείνω να ξεκινήσετε με couleurs και ύστερα να παίξετε και με τις άλλες δύο κατηγορίες).

ΣΤ’ τάξη:Les pieces de la maison ? Οι χώροι του σπιτιού

Γειά σας παιδιά!

Η παρακάτω ασκησούλα απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ’ τάξης.

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε!

Υλοποιήστε την παρακάτω διαδραστική ψηφιακή δραστηριότητα, διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/no_04/no_04.htm, κατά την οποία πρέπει να τοποθετήσετε με την τεχνική «μεταφέρω και αποθέτω» (drag and drop) τα πρόσωπα στο σωστό δωμάτιο του σπιτιού ανάλογα με τη δραστηριότητα που δηλώνουν ότι κάνουν, σύμφωνα με το ηχητικό αρχείο που ενεργοποιείται με αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα τους.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σύγχρονες και ασύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας ? χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Το Υπουργείο θα συνεχίσει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους ? για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα ? σε άλλες χώρες.

. Πηγή: www.especial.gr