Οι μαθητές/ριες μας

Σχολικό έτος 2023-24

Τάξη Α: 12

Τάξη Β :16

Τάξη Γ: 19

Τάξη Δ: 16

Τάξη Ε: 18

Τάξη ΣΤ: 13

…………………………………………………………………..

Σχολικό έτος 2022-23

16 9 7
18 10 8
15 9 6
16 14 2
14 7 7
26 16 10
105 65 40

Σχολικό Έτος 2019-20

Στο 6ο  Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 έχουν εγγραφεί συνολικά 117 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δυναμικό Τάξεων
                                                     
    Σύνολο Εγγραφών Νέες Εγγραφές Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία Διακοπές Φοίτησης Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία Ενεργοί    
Τάξη Πλήθος Τμημάτων Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ    
Α 5 16 14 2 15 13 2 16 14 2 0 0 0 0 0 0 16 14 2    
Β 5 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7    
Γ 7 28 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 10    
Δ 6 18 9 9 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 9 9    
Ε 6 21 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 11    
ΣΤ 6 21 10 11 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 20 9 11    
Σύνολο 35 118 68 50 17 14 3 19 16 3 1 1 0 0 0 0 117 67 50    

Σχολικό έτος 2018-19

Στο 6ο  Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχουν εγγραφεί συνολικά 119 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δυναμικό Τάξεων
                                                     
    Σύνολο Εγγραφών Νέες Εγγραφές Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία Διακοπές Φοίτησης Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία Ενεργοί    
Τάξη Πλήθος Τμημάτων Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ    
Α 5 14 7 7 14 7 7 14 7 7 0 0 0 0 0 0 14 7 7    
Β 8 28 18 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28 18 10    
Γ 6 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 8    
Δ 6 22 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 21 10 11    
Ε 6 19 8 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 8 11    
ΣΤ 5 21 8 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20 7 13    
Σύνολο 36 121 61 60 14 7 7 17 9 8 1 1 0 1 1 0 119 59 60    

Σχολικό  έτος 2017-18

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2017-2018 έχουν εγγραφεί συνολικά 124 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δυναμικό Τάξεων
                                                     
    Σύνολο Εγγραφών Νέες Εγγραφές Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία Διακοπές Φοίτησης Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία Ενεργοί    
Τάξη Πλήθος Τμημάτων Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ    
Α 6 29 17 12 29 17 12 29 17 12 0 0 0 2 0 2 27 17 10    
Β 5 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 8    
Γ 5 22 10 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 21 10 11    
Δ 5 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10    
Ε 6 21 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 13    
ΣΤ 5 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 20 10 10    
Σύνολο 32 130 63 67 29 17 12 30 17 13 0 0 0 6 1 5 124 62 62    

Σχολικό έτος 2016-17

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2016-2017 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

17

 8  9

Β΄

21

 10  11

Γ΄

18

 8  10

Δ΄

21

 8  13

Ε΄

23

 11  12

ΣΤ΄

20

       8  12

Γενικό σύνολο

120

 53  67

……………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2015-16

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2015-2016 έχουν εγγραφεί συνολικά 121 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

22

   

Β΄

17

   

Γ΄

22

   

Δ΄

23

   

Ε΄

21

   

ΣΤ΄

16

   

Γενικό σύνολο

121

   

……………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2014-15

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 έχουν εγγραφεί συνολικά 116 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

18

   

Β΄

22

   

Γ΄

23

   

Δ΄

20

   

Ε΄

14

   

ΣΤ΄

19

   

Γενικό σύνολο

116

   

………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2013-14

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2013-2014 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

23

   

Β΄

22

   

Γ΄

19

   

Δ΄

18

   

Ε΄

19

   

ΣΤ΄

19

   

Γενικό σύνολο

120