Οι μαθητές μας

Σχολικό έτος 2016-17

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2016-2017 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

17

 8  9

Β΄

21

 10  11

Γ΄

18

 8  10

Δ΄

21

 8  13

Ε΄

23

 11  12

ΣΤ΄

20

       8  12

Γενικό σύνολο

120

 53  67

……………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2015-16

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2015-2016 έχουν εγγραφεί συνολικά 121 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

22

Β΄

17

Γ΄

22

Δ΄

23

Ε΄

21

ΣΤ΄

16

Γενικό σύνολο

121

……………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2014-15

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 έχουν εγγραφεί συνολικά 116 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

18

Β΄

22

Γ΄

23

Δ΄

20

Ε΄

14

ΣΤ΄

19

Γενικό σύνολο

116

 

………………………………………………………………………………………………

Σχολικό έτος 2013-14

Στο 6ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για τη σχολική χρονιά 2013-2014 έχουν εγγραφεί συνολικά 120 μαθητές και μαθήτριες. Ειδικότερα ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη και το φύλο τους καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α΄

23

Β΄

22

Γ΄

19

Δ΄

18

Ε΄

19

ΣΤ΄

19

Γενικό σύνολο

120