Αρχείο κατηγορίας Στ΄ τάξη… εξ αποστάσεως

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κεφάλαιο 5

Γράφοντας σωστά τις λέξεις θα σχηματιστεί κάπου κάθετα το όνομα ενός σπουδαίου Έλληνα ναυάρχου της Επανάστασης.

1 __ __ __ __ __ __ __ __ __   1. Οι Έλληνες ναυτικοί διακρίθηκαν σε πολλές?

          2  __ __ __ __                    2. Το νησί αυτό κατέστρεψαν οι Τούρκοι το 1822.

          3  __ __ __ __                    3. Το νησί αυτό κατέστρεψαν οι Τούρκοι το 1824.

4 __ __ __ __ __ __ __             4. Ο ελληνικός στόλος νίκησε τον τουρκοαιγυπτιακό . στη ναυμαχία του?     

      5 __ __ __ __                5. Στον ξεσηκωμό αυτού του νησιού πρωτοστάτησε . ο Αντ.  Οικονόμου.          

6 __ __ __ __ __ __ __ __ __      6. Μικρά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά με τα οποία . οι Έλληνες ανατίναζαν τα οθωμανικά πλοία.   

7 __ __ __ __ __ __ __                7. Κορυφαίος Έλληνας ναυτικός από τα Ψαρά.

    8  __ __ __ __ __ __ __          8. Αυτό το νησί επαναστάτησε πρώτο τον Απρίλιο . του 1821.     

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο: tsianik@hotmail.com  ή eclass

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Γεια σας παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, μικροί και μεγάλοι. Συνεχίζουμε την επανάληψή μας με το?

Κεφάλαιο 4

Γράψε από κάτω τα ζευγάρια των προτάσεων, ώστε να αντιστοιχίσεις τα πρόσωπα με τις ενέργειές τους ή με τα γεγονότα:

1. Πανουργιάς                           α. Εκστράτευσε εναντίον του Αλή Πασά

2.Iωάννης Δυοβουνιώτης           β. Συνέβαλε με το καράβι του στην κατάληψη της . Χαλκίδας

3.Αθανάσιος Διάκος                    γ. Κατέλαβε τα Σάλωνα ( Άμφισσα )

4. Ομέρ Βρυώνης                        δ. Νίκησε τους Τούρκους στο χάνι της Γραβιάς

5. Χουρσίτ Πασάς                        ε. Πολέμησε με τον Πανουργιά, τον Αθ. Διάκο και . τον Οδ. Ανδρούτσο                                          

 6. Οδυσσέας Ανδρούτσος          στ. Ανέλαβε να καταστείλει την Επανάσταση στη Στ. . Ελλάδα

 7. Αντώνιος Κριεζής                     ζ. Υπερασπίστηκε το γεφύρι της Αλαμάνας

           (    ,     ) –  (    ,     ) –   (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     )

      Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κεφάλαιο 3

Απαντώ μονολεκτικά:                              

  .Αρκετοί ένοπλοι Τούρκοι της Πελοποννήσου είχαν μετακινηθεί στην :

__ __ __ __ __ __ .

  • Ποιο άλλο κάστρο κατέκτησαν οι εξεγερμένοι Έλληνες εκτός από το Νεόκαστρο ;

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Πώς ήταν το έδαφος στην Πελοπόννησο; __ __ __ __ __ __ .

  • Σε ποια περιοχή οι Έλληνες ύψωσαν την σημαία της Ελευθερίας ;

__ __ __ __ __.

  • Ο οπλαρχηγός Θεόδωρος ……………………….. πέρασε στην Μάνη ξεσηκώνοντάς τους.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

  • Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ………………… πήγε στην ύπαιθρο μεταφέροντας το μήνυμα της Επανάστασης.

__ __ __ __ __ __ __ .

  • Η επιλογή της …………………… ήταν μια από τις βασικές περιοχές που θα άρχιζε η Επανάσταση.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

  • Εκεί έκαναν επίθεση οι Έλληνες εκτός από τη Βοστίτσα.

__ __ __ __ __ __ .

  • Oι Έλληνες στην Πελοπόννησο ………………………. αριθμητικά.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

.Οι Φιλικοί Παπαφλέσσας και Κολοκοτρώνης έφτασαν στην Πελοπόννησο για το συντονισμό του ……………….. .

__ __ __ __ __ .

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε τη μικρή μας επανάληψη στην ενότητα 3 και προχωρούμε στο Κεφάλαιο 2.

Κεφάλαιο 2

Να υπογραμμίσεις το σωστό:

1. Η πρώτη επαναστατική ενέργεια του Υψηλάντη ήταν:

            α. το πέρασμα του Δούναβη                             γ. η κυκλοφορία προκήρυξης

            β. το πέρασμα του Προύθου                             δ. η μάχη στο Δραγατσάνι

2. Ο Ιερός Λόχος αποτελούνταν από:

            α. Κλέφτες και Αρματολούς                  γ. Έλληνες εμπόρους των παροικιών

            β. κληρικούς                                         δ. Έλληνες σπουδαστές των παροικιών

3. Ο Πατριάρχης αφόρισε τον Υψηλάντη και το κίνημά του γιατί:

α. δε γνώριζε τίποτα γι? αυτό από πριν γ. φοβήθηκε την αντίδραση των Τούρκων                    

β. του το ζήτησε ο τσάρος                              δ. ήταν αντίθετος με αυτό

4. Η αποφασιστικότερη μάχη του Υψηλάντη με τους Οθωμανούς δόθηκε:

            α. στο Δραγατσάνι                                                 γ. στη μονή Σέκου

            β. στον Προύθο                                                      δ. στο Ιάσιο

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com