Αρχείο κατηγορίας Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 2022-23

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης υιοθετούν τα παιδιά της Α΄ τάξης:2022-23

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 έγινε η επικαιροποίηση του θεσμού της υιοθεσίας των μαθητών/ριών της Α τάξης από τα παιδιά της ΣΤ τάξης. Η ομάδα των εκπ/κών που συμμετέχουν στο σχέδιο δράσης του σχολείου με θέμα την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, κ.κ. Ψυρίδου Κατερίνα, Δόμνα Κυρκοπούλου, Τσαλιγοπούλου Κατερίνα, συζήτησαν με τα παιδιά για τον θεσμό.

Στην συνέχεια η Διευθύντρια κ. Λαφάρα μίλησε με τα παιδιά της Α τάξης για το πως αισθάνονται που έχουν δίπλα τους άτομα που τα βοηθούν και τα φροντίζουν. Όλοι μαζί περπάτησαν και γνωρίστηκαν καλύτερα στην σχολική αυλή, έπαιξαν και έδειξαν να το απολαμβάνουν πολύ.