Αρχείο ημέρας 3 Μαρτίου 2023

Μαθαίνω να συνεργάζομαι

Βιωματικά εργαστήρια με θέμα τη συνεργασία για τους/τις μαθητές/τριες του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.

Το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο δημιουργικής εργασίας, ελεύθερης έκφρασης, συντροφικότητας, συλλογικότητας, κοινωνικότητας και όχι ανταγωνισμού. H τάξη αντιπροσωπεύει το καταλληλότερο πλαίσιο που ευνοεί τη μύηση των μαθητών στο συνεργατικό μοντέλο και στις διαδραστικές πρακτικές με τους συνομήλικούς τους. Τα βιωματικά εργαστήρια με θέμα τη συνεργασία που υλοποίησε η ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην Α’ και Γ’ τάξη του 6ου Δημοτικού Νάουσας στις 2/3/2023 στοχεύουν ακριβώς στην υποστήριξη των προσπαθειών της σχολικής κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η συστηματική εφαρμογή τους φαίνεται να σχετίζεται με την πρόληψη της σχολικής βίας και βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνα τους μέσα στο σχολείο τους, στην κοινωνία, στη ζωή τους.
Ευχαριστούμε την Πρόσβαση για τη διαχρονική συνεργασία, τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων για την υποστήριξη και όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους!

Κοινωνικά φύλα και έμφυλοι ρόλοι

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τα κοινωνικά φύλα και τους έμφυλους ρόλους στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας.

Στις 2-3-2023 τα μέλη της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» υλοποίησαν στη ΣΤ’ τάξη του 6ου Δημοτικού σχολείου Νάουσας βιωματικό εργαστήρι ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για τις έννοιες του κοινωνικού φύλου και ρόλου, με στόχο την πρόληψη της βίας. Ασχοληθήκαμε με θέματα όπως τα στερεότυπα στο μεγάλωμα των παιδιών και τους έμφυλους περιορισμούς στα αθλήματα, στο σχολείο, στις φιλικές σχέσεις, στα ΜΜΕ, στη μόδα. Αναζητήσαμε τέλος τρόπους αντιμετώπισης των στερεοτύπων και της βίας που αυτά αναπαράγουν. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό της τάξης για την ανταπόκριση και την ενεργητική εμπλοκή τους.

Τα παιδιά συζήτησαν και εξέφρασαν τις σκέψεις τους εκτός των άλλων και … στο χαρτί…