#RECEPTION#ERASMOUS +(2018-1-EL01-KA101-047178): «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: «Ένα μεγάλο βήμα σε μια ασφαλή και γνώριμη αγκαλιά» (ΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΗΠΙΩΝ)

ERASMOUS +(2018-1-EL01-KA101-047178):

 «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Ένα μεγάλο βήμα σε μια ασφαλή και γνώριμη αγκαλιά»- «From PreSchool to Primary School: A Great Step in a safe and familiar embrace»

ΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσα από τις εμπειρίες μας τόσο ως δάσκαλοι όσο και ως γονείς αισθανθήκαμε την ανάγκη  να προσεγγίσουμε θεωρητικά και πρακτικά, το θέμα της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο, με δράσεις ενταγμένες σε ένα ευρύτερο και καλά σχεδιασμένο project, με τρόπο ολιστικό και οργανωμένο (Downer, Driscoll, and Pianta, 2006; Entwisle & Alexander, 1998).

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε και εγκρίθηκε από το Erasmus+, ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης των παιδιών που θα έρθουν από το 6ο Νηπιαγωγείο της Νάουσας στο σχολείο μας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ανεπίσημα από τον Μάρτιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2020. Έχει ως σκοπό να υποστηρίξει μέσα από οργανωμένες δράσεις και εκδηλώσεις, την προετοιμασία των παιδιών και των γονέων που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου μας την επόμενη σχολική χρονιά 2018-19 και τη νέα προετοιμασία των παιδιών, των γονέων και των εκπ/κών στην μεθεπόμενη σχολική χρονιά 2019-20 (Briggs, 1997; McCain & Mustard, 1999; Rosenkoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001; Dockett & Perry, 2001).

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος και των κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων των Νηπίων με τους μαθητές του Δημοτικού, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ερωτηματολόγι0 νηπίων)

Η εκπαιδευτικός Τσάντζου Ελένη επιμελήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κατάλληλα δομημένο για παιδιά που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και σε συνεργασία με τη Νηπιαγωγό Δημητριάδου Μαρία το μοίρασαν στα νήπια με σκοπό να διερευνήσουν τις αλλαγές στα συναισθήματα και τις στάσεις τους σε ό,τι αφορά στη μετάβασή τους στο Δημοτικό μετά από την ολοκλήρωση των δράσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του προγράμματος.

Η θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων που αξιολογήθηκαν αρχικά και επαναξιολογήθηκαν στην πορεία ως σημαντικά και απαραίτητα για την κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου της μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, διαμόρφωσε αρχικά τους άξονες του ερωτηματολογίου που επρόκειτο να δομηθεί, περιλαμβάνοντας όσο το δυνατόν απλές και κατανοητές ερωτήσεις που να δίνουν απαντήσεις σχετικές με τους στόχους της έρευνας (Bell, 1997). Σε αυτό βοήθησαν  βέβαια και οι ελεύθερες συζητήσεις που προηγήθηκαν με άτομα του κοντινού περιβάλλοντος στα νήπια, όπου αυτό ήταν εφικτό (Cohen, Manion, 1994).

Η συλλογή του υλικού πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου του 2018, όταν οι δράσεις της ομάδας παρέμβασης είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. (Φίλιας, 2000), που οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα και τα  συμπεράσματα της διερεύνησης ανά ερώτημα ήταν τα παρακάτω:

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 1Στο ερώτημα «Πώς νιώθεις που θα φύγεις από το νηπιαγωγείο;» απάντησε «Χαίρομαι» το 69% και «Λυπάμαι» το 31%. Κανένα νήπιο δεν εξέφρασε συναισθήματα θυμού, φόβου ή αδιαφορίας. Αν και το 1/3 των παιδιών δηλώνει λύπη αυτό το συναίσθημα δεν σχετίζεται με την μετάβασή του στο Δημοτικό και αυτό αποδεικνύεται από τα ποσοστά του επόμενου ερωτήματος.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 2

Σε ποσοστό 92% τα νήπια δηλώνουν χαρούμενα που θα πάνε στο Δημοτικό, μόλις το 8% δηλώνει ότι λυπάται και πάλι δεν εκφράζονται συναισθήματα θυμού, φόβου ή αδιαφορίας.

Στο ερώτημα «Πώς νιώθεις που θα έχεις άλλο/η δάσκαλο/α τα νήπια απαντούν 62% «Χαίρομαι» και 38% «Λυπάμαι».

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 3

Τα ποσοστά στις παραπάνω απαντήσεις θεωρούνται αναμενόμενα και πολύ φυσιολογικά δεδομένης της στενής σχέσης που ανέπτυξαν τα νήπια δύο χρόνια με τη νηπιαγωγό τους και αξιολογείται ως πολύ θετικό το ποσοστό στην απάντηση «Χαίρομαι».

Στη συνέχεια τα νήπια απάντησαν σε ποσοστό 77% «Χαίρομαι», 0% «Λυπάμαι», 1 παιδί απάντησε «θυμώνω», 1 «Φοβάμαι» και 1 «Δεν με νοιάζει» στην ερώτηση «Πώς νιώθεις που θα κάνεις διαφορετικά μαθήματα;»

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 4

Στην ερώτηση «Πώς νιώθεις που θα κάνεις διαφορετικά πράγματα τα νήπια δήλωσαν πάλι σε ποσοστό 77% «Χαίρομαι», 15% είπε «Δεν με νοιάζει» και 8% «Λυπάμαι».

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 5

Τέλος στην ερώτηση «Πώς νιώθεις που θα αποκτήσεις νέους φίλους;» τα νήπια απάντησαν σε ποσοστό 92% «Χαίρομαι», 8% μόνο «Λυπάμαι» και δεν σημειώθηκαν απαντήσεις στις επιλογές «Θυμώνω», «Φοβάμαι» ή «Δεν με νοιάζει».

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 6

Συμπέρασμα

Φαίνεται ξεκάθαρα πώς τα νήπια στην πλειοψηφία τους, δεν λυπούνται, δεν αγχώνονται, δεν φοβούνται, ούτε θυμώνουν με την επικείμενη μετάβασή τους στο Δημοτικό. Χαίρονται που θα αλλάξουν σχολείο, θα μάθουν νέα πράγματα και θα κάνουν καινούργιους φίλους.

Με βάση πληροφορίες των νηπιαγωγών η πλειοψηφία των νηπίων δήλωνε πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης ότι δεν επιθυμεί να αλλάξει σχολείο ή εκπαιδευτικό. Θέματα όπως η αλλαγή περιβάλλοντος, η ύπαρξη μεγαλύτερων παιδιών στο νέο σχολείο, η αλλαγή δασκάλου/ας… δημιουργούσε αισθήματα ανασφάλειας και άγχους στα νήπια.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διερεύνησης θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά και αποτελούν δείκτη επίτευξης των στόχων του προγράμματος παρέμβασης για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο.

Σχετικά με 6dimnaou

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας με τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας, ευελπιστεί να καλλιεργήσει μια μορφή διαδικτυακής επικοινωνίας με την ευρύτερη σχολική κοινότητα, τους γονείς αλλά και τους φίλους...