Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα την χρήση ψηφιακών εργαλείων, στην καθημερινή διδακτική πρακτική

Την Παρασκευή 27 του Μάη 2022, πραγματοποιήθηκε η ενδοσχολική επιμόρφωση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με θέμα την ψηφιακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Το σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός της αναβάθμισης σε τεχνικό επίπεδο και ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης εργαλείων όπως της πλατφόρμας Live worksheet, των εργαλείων canvas, book creator και της λειτουργίας και εμπλουτισμού ιστολογίων στο ΠΣΔ μέσω του word press!

Ήταν μια πολύ κατατοπιστική, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα επιμόρφωση, στην οποία συμμετείχαν ως επιμορφωτές οι εκπαιδευτικοί κ. κ. Μήτογλου Βασίλειος, Μοροβιάνη Μαρία, Μαυρουδή Αργυρώ και Τσάντζου Ελένη.

Η Διευθύντρια κ. Λαφάρα Αναστασία, ευχαρίστησε όλους και όλες για την συμμετοχή τους!