ΑΓΩΓΗ Ε΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γεια σας και πάλι παιδιά. Προχωρώντας? προς τα πίσω, πάμε να κάνουμε επανάληψη στο Κεφάλαιο 2 της Ενότητας Β.

  1. Βάζω Σ ( Σωστό ) ή Λ ( Λάθος ) στο τέλος κάθε πρότασης:

α) Οι άνθρωποι είχαν πάντα τα δικαιώματα που έχουν σήμερα.                     ___

β) Η Γαλλική Επανάσταση βοήθησε στην αναγνώριση των

     δικαιωμάτων των ανθρώπων.                                                                   ___

γ) Τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων δημιουργήθηκαν μετά

    τη Γαλλική Επανάσταση.                                                                             ___

δ) Τα κράτη ? μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( O.H.E.)

    υιοθέτησαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων

    του Ανθρώπου στις 10 Δεκεμβρίου 1948                                                      ___

ε) Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού δημιουργήθηκε

    από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.                                                                  ___

  • Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων:

α) Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, τα οποία τους επιτρέπουν να ζήσουν και να αναπτυχθούν με ελευθερία, ??????????, ????????????., και ????..???????? .

β) Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μια διεθνής ?????????,

που αναφέρεται στα ?????????????? των παιδιών. Δημιουργήθηκε το ??.?, από τον ??.?. . Την έχουν υπογράψει ??.?. χώρες και το ?..??. επικυρώθηκε από τη χώρα μας.

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο: tsianik@hotmail.com  ή eclass

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!