Όλα τα άρθρα του/της tsianik

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κεφάλαιο 5

Γράφοντας σωστά τις λέξεις θα σχηματιστεί κάπου κάθετα το όνομα ενός σπουδαίου Έλληνα ναυάρχου της Επανάστασης.

1 __ __ __ __ __ __ __ __ __   1. Οι Έλληνες ναυτικοί διακρίθηκαν σε πολλές?

          2  __ __ __ __                    2. Το νησί αυτό κατέστρεψαν οι Τούρκοι το 1822.

          3  __ __ __ __                    3. Το νησί αυτό κατέστρεψαν οι Τούρκοι το 1824.

4 __ __ __ __ __ __ __             4. Ο ελληνικός στόλος νίκησε τον τουρκοαιγυπτιακό . στη ναυμαχία του?     

      5 __ __ __ __                5. Στον ξεσηκωμό αυτού του νησιού πρωτοστάτησε . ο Αντ.  Οικονόμου.          

6 __ __ __ __ __ __ __ __ __      6. Μικρά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά με τα οποία . οι Έλληνες ανατίναζαν τα οθωμανικά πλοία.   

7 __ __ __ __ __ __ __                7. Κορυφαίος Έλληνας ναυτικός από τα Ψαρά.

    8  __ __ __ __ __ __ __          8. Αυτό το νησί επαναστάτησε πρώτο τον Απρίλιο . του 1821.     

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο: tsianik@hotmail.com  ή eclass

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΑΓΩΓΗ Ε΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γεια σας και πάλι παιδιά. Προχωρώντας? προς τα πίσω, πάμε να κάνουμε επανάληψη στο Κεφάλαιο 2 της Ενότητας Β.

 1. Βάζω Σ ( Σωστό ) ή Λ ( Λάθος ) στο τέλος κάθε πρότασης:

α) Οι άνθρωποι είχαν πάντα τα δικαιώματα που έχουν σήμερα.                     ___

β) Η Γαλλική Επανάσταση βοήθησε στην αναγνώριση των

     δικαιωμάτων των ανθρώπων.                                                                   ___

γ) Τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων δημιουργήθηκαν μετά

    τη Γαλλική Επανάσταση.                                                                             ___

δ) Τα κράτη ? μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( O.H.E.)

    υιοθέτησαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων

    του Ανθρώπου στις 10 Δεκεμβρίου 1948                                                      ___

ε) Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού δημιουργήθηκε

    από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.                                                                  ___

 • Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων:

α) Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, τα οποία τους επιτρέπουν να ζήσουν και να αναπτυχθούν με ελευθερία, ??????????, ????????????., και ????..???????? .

β) Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μια διεθνής ?????????,

που αναφέρεται στα ?????????????? των παιδιών. Δημιουργήθηκε το ??.?, από τον ??.?. . Την έχουν υπογράψει ??.?. χώρες και το ?..??. επικυρώθηκε από τη χώρα μας.

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο: tsianik@hotmail.com  ή eclass

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Κεφάλαιο 5

 Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης:

(Άργος, Πηνελόπη, μνηστήρες, Ευρύκλεια, Ιθάκη, ζητιάνο, Αθηνά, σχέδιο, γόνατο,

Τηλέμαχο)

Μόλις ο Οδυσσέας κατάλαβε πως ήταν στην _______________, φίλησε το χώμα

και έκλαψε από χαρά. Τότε εμφανίστηκε η ________________, του είπε για τους

________________ και τον μεταμόρφωσε σε _______________. Την άλλη

μέρα συνάντησε το γιο του τον __________________, στον οποίο φανερώθηκε

και μαζί κατέστρωσαν ένα ______________  για να διώξουν τους μνηστήρες.

Πήγε στο παλάτι όπου τον αναγνώρισε ο σκύλος του ο ______________. Η

______________ θέλησε να τον συναντήσει για να τον ρωτήσει για τον άντρα της.

Πρώτα όμως ζήτησε από την ________________ να του πλύνει τα πόδια. Αυτή,

καθώς του έπλενε τα πόδια, αναγνώρισε τον Οδυσσέα από ένα σημάδι που είχε στο

_______________. Έπειτα πήγε στην ________________ και, χωρίς να της

φανερωθεί, της είπε πως ο άντρας της θα επέστρεφε σύντομα.

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο: tsianik@hotmail.com  ή eclass

Εύχομαι σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Γεια σας παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, μικροί και μεγάλοι. Συνεχίζουμε την επανάληψή μας με το?

Κεφάλαιο 4

Γράψε από κάτω τα ζευγάρια των προτάσεων, ώστε να αντιστοιχίσεις τα πρόσωπα με τις ενέργειές τους ή με τα γεγονότα:

1. Πανουργιάς                           α. Εκστράτευσε εναντίον του Αλή Πασά

2.Iωάννης Δυοβουνιώτης           β. Συνέβαλε με το καράβι του στην κατάληψη της . Χαλκίδας

3.Αθανάσιος Διάκος                    γ. Κατέλαβε τα Σάλωνα ( Άμφισσα )

4. Ομέρ Βρυώνης                        δ. Νίκησε τους Τούρκους στο χάνι της Γραβιάς

5. Χουρσίτ Πασάς                        ε. Πολέμησε με τον Πανουργιά, τον Αθ. Διάκο και . τον Οδ. Ανδρούτσο                                          

 6. Οδυσσέας Ανδρούτσος          στ. Ανέλαβε να καταστείλει την Επανάσταση στη Στ. . Ελλάδα

 7. Αντώνιος Κριεζής                     ζ. Υπερασπίστηκε το γεφύρι της Αλαμάνας

           (    ,     ) –  (    ,     ) –   (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     ) –  (    ,     )

      Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΑΓΩΓΗ Ε΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γεια σας και πάλι παιδιά. Προχωρώντας? προς τα πίσω, πάμε να κάνουμε επανάληψη στο Κεφάλαιο 3 της Ενότητας Β.

 1. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων:

α) Στην Ελλάδα, τα δικαιώματα του ατόμου προστατεύονται από το ????????? και τους ???????. και διακρίνονται σε ?????????.., ??????????? και ?????????.. .

β) Τα δικαιώματα των  αλλοδαπών προστατεύονται από τις διεθνείς ?????????. και από άρθρα του ????????????? .

 • Η μεσοστιχίδα του δικαιώματος:

1 __ __ __ __ __ Δ __ __ __ __

    2  __ __ __ __  Ι __ __ __ __

    3 __ __ __ __  Κ __ __

        4  __ __ __  Α __ __ __ __  

        5  __ __ __   Ι __ __ __ __

                    6 __  Ω __ __ __ __                                  

              7  __ __ Μ __ __ __ __ __           

          8 __ __ __ Α __ __ __ 

 1. Κοινωνικό δικαίωμα του ατόμου.
 2. Ατομικό δικαίωμα είναι και το άσυλο της ?
 3. Πολιτικό δικαίωμα που μπορεί κάποιος να είναι ? στα δικαστήρια.
 4. Ατομικό δικαίωμα η προσωπική ?
 5. Δικαιώματα που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής εξουσίας.
 6. Ο Συνήγορος του Πολίτη προσφέρει τις υπηρεσίες του ?
 7. Εκλεγμένος αντιπρόσωπος κι αυτός.
 8. Κοινωνικό δικαίωμα.

      Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Γεια σας παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, μικροί και μεγάλοι. Συνεχίζουμε την επανάληψή μας με το?

Κεφάλαιο 4

1.  Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά:

___   Ο Οδυσσέας φτιάχνει μια σχεδία και φεύγει από το νησί της Καλυψώς.

___  Ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη.

___  Οι Φαίακες βοηθούν τον Οδυσσέα.

___  Η Καλυψώ κρατά τον Οδυσσέα επτά χρόνια στο νησί της.

___  Ο Δίας καταστρέφει το καράβι του Οδυσσέα.

___  Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του φτάνουν στο νησί του Ήλιου.

 2.Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:

Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να βρει την Καλυψώ.                                ____

Ο Δίας χτύπησε το πλοίο με την τρίαινά του.                                   ____

Οι Φαίακες έδιωξαν και δεν φιλοξένησαν τον Οδυσσέα.                  ____

Η νεράιδα που βοήθησε τον Οδυσσέα ονομαζόταν Ναυσικά.  ____

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Κεφάλαιο 3

Απαντώ μονολεκτικά:                              

  .Αρκετοί ένοπλοι Τούρκοι της Πελοποννήσου είχαν μετακινηθεί στην :

__ __ __ __ __ __ .

 • Ποιο άλλο κάστρο κατέκτησαν οι εξεγερμένοι Έλληνες εκτός από το Νεόκαστρο ;

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Πώς ήταν το έδαφος στην Πελοπόννησο; __ __ __ __ __ __ .

 • Σε ποια περιοχή οι Έλληνες ύψωσαν την σημαία της Ελευθερίας ;

__ __ __ __ __.

 • Ο οπλαρχηγός Θεόδωρος ……………………….. πέρασε στην Μάνη ξεσηκώνοντάς τους.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

 • Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος ………………… πήγε στην ύπαιθρο μεταφέροντας το μήνυμα της Επανάστασης.

__ __ __ __ __ __ __ .

 • Η επιλογή της …………………… ήταν μια από τις βασικές περιοχές που θα άρχιζε η Επανάσταση.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

 • Εκεί έκαναν επίθεση οι Έλληνες εκτός από τη Βοστίτσα.

__ __ __ __ __ __ .

 • Oι Έλληνες στην Πελοπόννησο ………………………. αριθμητικά.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

.Οι Φιλικοί Παπαφλέσσας και Κολοκοτρώνης έφτασαν στην Πελοπόννησο για το συντονισμό του ……………….. .

__ __ __ __ __ .

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Κεφάλαιο 3

Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε τη μικρή μας επανάληψη στην Ενότητα 6 και προχωρούμε στο Κεφάλαιο 3.

1.  Υπογραμμίζω το σωστό:

?  Οι Σειρήνες μάγευαν τους ναυτικούς με:

α. την ομορφιά τους   β. το τραγούδι τους  γ. ένα μαγικό φίλτρο

?  Μια από τις προσφορές τους Οδυσσέα στους νεκρούς ήταν:

α. γάλα    β. γιαούρτι    γ. τυρί

?  Οι σύντροφοι του Οδυσσέα βούλωσαν τα αυτιά τους με:

α. βαμβάκι    β. πανί   γ. κερί

?  Η Σκύλλα είχε:

α. έξι χέρια    β. έξι κεφάλια   γ. έξι πόδια

2.  Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν:

Σκύλλα                 ?                                              ?  Τραγούδι

Σειρήνες              ?                                               ?  Χάρυβδη

Άδης                     ?                                              ?  Προσφορές

Νεκροί                 ?                                               ?  Τειρεσίας

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΑΓΩΓΗ Ε΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γεια σας, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι κι όλες καλά. Αφού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, ας κάνουμε μια μικρή επανάληψη για να θυμηθούμε αυτά που κάναμε. Αρχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Κεφάλαιο 1

1 __ Π __ __

                                               2 __ __ __ O __ __ __ __ __ __

                                                    3 __ __ Λ __ __ __ __ __

                                           4 __ __ __ __ I __ __ __ __ __ __

                                          5 __ __ __ __ T __

                                                              6 E __ __ __ __ __

                                                    7 __ __ Y __ __ __ __ __ __

                                                    8 __ __ M __ __ __ __ __

                                               9 __ __ __ A __ __ __

 1. Για? χρόνια διατηρήθηκε η δικτατορία στην Ελλάδα.
 2. Σ? αυτό το πολίτευμα όλοι οι πολίτες είναι ίσοι.
 3. Στη δημοκρατία όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκλέγονται και να?
 4. Τον Απρίλιο του 1967 οι δικτάτορες κατάργησαν την εκλεγμένη κυβέρνηση με?
 5. Κι έτσι η δικτατορία.
 6. Πολλοί πολίτες, κατά την περίοδο της δικτατορίας, οδηγήθηκαν στην?
 7. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού.
 8. Πολιτικό πρόσωπο.
 9. Δικτάτορας που επέβαλε δικτατορία το 1936.

      Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ Στ΄? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ? ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε τη μικρή μας επανάληψη στην ενότητα 3 και προχωρούμε στο Κεφάλαιο 2.

Κεφάλαιο 2

Να υπογραμμίσεις το σωστό:

1. Η πρώτη επαναστατική ενέργεια του Υψηλάντη ήταν:

            α. το πέρασμα του Δούναβη                             γ. η κυκλοφορία προκήρυξης

            β. το πέρασμα του Προύθου                             δ. η μάχη στο Δραγατσάνι

2. Ο Ιερός Λόχος αποτελούνταν από:

            α. Κλέφτες και Αρματολούς                  γ. Έλληνες εμπόρους των παροικιών

            β. κληρικούς                                         δ. Έλληνες σπουδαστές των παροικιών

3. Ο Πατριάρχης αφόρισε τον Υψηλάντη και το κίνημά του γιατί:

α. δε γνώριζε τίποτα γι? αυτό από πριν γ. φοβήθηκε την αντίδραση των Τούρκων                    

β. του το ζήτησε ο τσάρος                              δ. ήταν αντίθετος με αυτό

4. Η αποφασιστικότερη μάχη του Υψηλάντη με τους Οθωμανούς δόθηκε:

            α. στο Δραγατσάνι                                                 γ. στη μονή Σέκου

            β. στον Προύθο                                                      δ. στο Ιάσιο

Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com