ΑΓΩΓΗ Ε΄ ? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γεια σας και πάλι παιδιά. Προχωρώντας? προς τα πίσω, πάμε να κάνουμε επανάληψη στο Κεφάλαιο 3 της Ενότητας Β.

  1. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων:

α) Στην Ελλάδα, τα δικαιώματα του ατόμου προστατεύονται από το ????????? και τους ???????. και διακρίνονται σε ?????????.., ??????????? και ?????????.. .

β) Τα δικαιώματα των  αλλοδαπών προστατεύονται από τις διεθνείς ?????????. και από άρθρα του ????????????? .

  • Η μεσοστιχίδα του δικαιώματος:

1 __ __ __ __ __ Δ __ __ __ __

    2  __ __ __ __  Ι __ __ __ __

    3 __ __ __ __  Κ __ __

        4  __ __ __  Α __ __ __ __  

        5  __ __ __   Ι __ __ __ __

                    6 __  Ω __ __ __ __                                  

              7  __ __ Μ __ __ __ __ __           

          8 __ __ __ Α __ __ __ 

  1. Κοινωνικό δικαίωμα του ατόμου.
  2. Ατομικό δικαίωμα είναι και το άσυλο της ?
  3. Πολιτικό δικαίωμα που μπορεί κάποιος να είναι ? στα δικαστήρια.
  4. Ατομικό δικαίωμα η προσωπική ?
  5. Δικαιώματα που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του πολίτη στην άσκηση της κρατικής εξουσίας.
  6. Ο Συνήγορος του Πολίτη προσφέρει τις υπηρεσίες του ?
  7. Εκλεγμένος αντιπρόσωπος κι αυτός.
  8. Κοινωνικό δικαίωμα.

      Όταν τελειώσεις, στείλε τις απαντήσεις σου στο tsianik@hotmail.com